huis Ao51&n53

20 december 1786 {img83}
Paschasius Schijven vest Jan Vermeulen in een huis en erf genaamd den Pelicaen aan de noordzijde op het einde van de Markt. Schotboek: fol. 66v. Koopcontract 16 november 1786. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img83}.

===

26 april 1838
Adriana Vermeulen, particuliere in eigen naam en als gelaste (procuratie van 20 september 1837) van haar broeders en zusters Willem, Gerardina en Adriaan Vermeulen, schippers, Maria Vermeulen laatst weduwe van Jan Murk, particuliere en Cornelia Vermeulen, dienstmeid wonende te Bergen op Zoom verkoopt aan Gerardus de Bakker hoedenfabrikant en koopman een huis en erf aan de noordzijde van de Markt op het einde. Kadastraal L3. O: en W: de koper, Z: de straat en N: de waterloop. De verkopers aangekomen als enige kinderen en erfgenamen van Jan Vermeulen en Maria Verbraak bij verkoop en transport van 16 november 1786. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6975-79 {Img222-224}.


JS66r {Img107}

Maria Verbraak weduwe en boedelhoudster, volgens testament van 29 juli 1789, van Jan Vermeulen, schipper

Jan Vermeulen uit Passchasius Schijven fol.66v hier nevens bij veste van 20 december 1786 een huis en erf van outs genaemt de Pelicaan op het einde van de Markt aan de noordzijde op 12£