huis Ao52&n54

3 december 1787
Martina Panis weduwe van Jan Framcus Withoek vest Paulus Potters in een huis en erf aan het eind van de Markt komende aan de bansloot van de Vrouwe Made. Schotboek: fol. 95v. Koopcontract van 26 oktober 1787. Koopsom: 1.200 gld met hypotheek.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img138}.

===

1 december 1797
Jacobus Johannes Bosschart als bij resolutie van 29 november 1797 benoemt als curator van de failliete boedel van Paulus Potters en Jacoba Verbraak vest Jan Vermeulen, schipper in een huis en erf aan de bansloot aan de Vrouwe Made. Schotboek fol. 298v belast met hypotheek van 400 gld toekomende de kinderen van Martina Panis in leven weduwe Jan Francus Withoek volgens veste van 3 december 1787. Koopsom 1.400 gld waarvan de koper de hypotheek voor rekening zich neemt.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 132-133 {Img69}.


JS 95v {Img…}
Modo Martina Panis weduwe en boedelhouster van Jan Withoek

Jan Withoek uit Hendrik van Pelt fol. 480v bij veste van 20 oktober 1739 een huis en erf op de Markt.

Habet Johanna Withoek overgebracht fol. 295

===

JS298v {Img..}

Paulus Stevense Potters uit de weduwe Jan Withoek fol. 95v bij veste van 3 december 1787 een huis en erf bij veste van 3 december 1787 een huis en erf aan het einde van de Markt komende aan de bansloot van de Vrouwe Made eertijts toebehoort hebbende de heer Lodijk op 9£

Habet Jan Vermeulen bij veste van 1 december 1797 fol. 132 overgebracht fol. 67

===

JS66r {Img107}

Jan Vermeulen uit Paulus Stevense Potters fol. 298v bij veste van 1 december 1797, pag. 132 een huis en erf aan het einde van de Markt komende aan de bansloot van de Vrouwe Made op 9£