huis Ao53&n55

 

21 september 1772
Taxatie ivm de collaterale successie op verzoek van Bastiaan Lodewijks pro se et suis als erfgenamen van Anthonij Lodewijks overleden 30 augustus 1772.
¼ part van een huis op het einde van de Kade. O: Adriaan Verbraak, W: en Z: d’Heetvelden en N: ‘sherenstraat. Dit ¼ part getaxeerd op 50 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R562, ongefolieerd {Img47}.

===

8 juni 1802
Taxatie ivm de collaterale successie, op verzoek van Agatha Lodewijks als erfgename van haar broeder Nicolaas Lodewijks, overleden te Roosendaal op 8 februari 1802.
De helft van een huis en erf op de hoek van het Geldenlozenpad. O: Jan Vermeulen, W: en Z: het Geldenlozenpad en N: de straat. . De helft op 100 gld. {dit is Ao53&n55}.
De helft in een huis en erf aan de zuidzijde op het einde van de Markt. O: Paulus Martinie, W: Jan Vermeulen, Z: de bansloot en N: de straat. De helft op 200 gld. {dit is Ao54&n56}.Gevolgd door de specifieke lijst.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu305, pag. 168-169 {Img87}

===

8 juni 1802
Taxatie ivm de collaterale successie, op verzoek van Agatha Lodewijks als erfgename van haar broeder Nicolaas Lodewijks, overleden te Roosendaal op 8 februari 1802.
De helft van een huis en erf op de hoek van het Geldenlozenpad. O: Jan Vermeulen, W: en Z: het Geldenlozenpad en N: de straat. . De helft op 100 gld. {dit is Ao53&n55}.
De helft in een huis en erf aan de zuidzijde op het einde van de Markt. O: Paulus Martinie, W: Jan Vermeulen, Z: de bansloot en N: de straat. De helft op 200 gld. {dit is de andere helft van  Ao53&n55}.Gevolgd door de specifieke lijst.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu305, pag. 168-169 {Img87}.

===

19 november 1802
Agatha Lodewijks vest Jan en Anna Maas, broeder en zuster in een huis, schuur en erf op de hoek van het Geldelozenpad. Op het einde van de Markt aan de Kade, alsmede in de zeelbaan {dit is een touwslagersbaan} daar achteraan gelegen. O: Jan Vermeulen, W: en Z: Geldelozenpad en N: de straat. Koopcontract: 15 oktober 1802. Koopsom: 450 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 195-196  {Img195-196}.

===

1 februari 1805
Taxatie ivm de collaterale successie, op verzoek van Jan van Rooij als executeur van de nagelaten boedel van Agatha Lodewijks, overleden te Roosendaal op 1 januari 1805. Hierbij een huis en erf aan de zuidzijde op het einde van de Markt. O: de weduwe van Paulus Martinie, W: de weduwe Jan Vermeulen, Z: de bansloot en N: de straat. Getaxeerd op 400 gld. Gevolgd door de specifieke lijst.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu305, pag. 434-435 {Img224}.

===

3 februari 1810
…..

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu579-13.

===

22 oktober 1857
Anna Maas, eerst weduwe van Amandus Korthout en laatst van Hendrik Frie leent 300 gld van Adrianus Jongenelen. Onderpand: een huis en erf op de zuidzijde op het einde van de Grote Markt. Kadastraal L726.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught; n-II-2521-160 {Img372-373}.

===

22 augustus 1858
Veiling van een huis, schuur, erf met lijnbaan L726 op verzoek van Adrianus Jongeneelen als executeur testamentair van de nalatenschap van Anna Maas, eerst weduwe van Amandus Corthout en later van hendrik Frie.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught; n-II-2522-55 {Img172-176}.


Schotboek

OS57r {Img91}

Modo Niclaes Bastiaenssen Lodewijcx als enige zoon van Bastiaen Lodewijcx

Bastiaen Lodewijcx, zeeldraijer, op het erf van de goederen van de heren van Lodijck op 2£

===

JS63r {Img103}

Anna Maas X Amandus Korthout, nu alleen bij veste van 3 sprokkelmaand (= februari) 1810. nr. 13

Modo Jan en Anna Maas bij veste van 19 november 1802, pag. 195

Agatha Lodewijks nu alleen als erfgename van haar broeder Nicolaas Lodewijks

Modo Nicolaas en Agata Lodewijks als erfgenamen ab intestato van hun vader Bastiaan Lodewijcx

Modo Bastiaan Lodewijcx nu voor het geheel volgens transport voor schepenen van 8 januari 1791

Modo Bastiaen, Anna Maria en Geertruij Lodewijcx als hier onder en als erfgenamen van hun broeder Anthonij Lodewijcx

Modo Bastiaen, Anna Maria, Anthonij en Geertruij Lodewijcx kinderen van wijlen Nicolaas Bastiaen Lodewijcx

Nicolaas Bastiaen Lodewijcx als enige zoon uit Bastiaen Lodewijcx, zaeldraeijer, fol. 57 op het erf van de heren van Lodijxgoederen een huis en timmeringe op 2£