huis Ao54&n56

eigenaren

Nicolaes Swijgers
Jan Jansen Betinck
(Bartholomeus Hoffmans}
Jan Damen van Hout
de erfgenamen van Jan Damen van Hout
Aeleken Jans van Hout X Dielis Claessen Schattelingh en Cornelia Janssen van Houte X Pieter Claessen Stommens
Pieter Claessen Stommens, nomine uxoris
Adriaan Verbraacken X Jacoba Withoek
Jacoba Withoek
Jan Withoek X Martijna Panis
Martijna Panis
Paulus Stevense Potters
Jan Vermeulen X Maria Verbraak
Maria Verbraak en kinderen
Johannes Nelemans


24 december 1657
Jan Gijsbrechts en Steven Adriaensen als curators van de desolate boedel van Jan Jansen Betinck vesten Jan Damen van Hout (met consent van Barthelmeus Hoffmans, de eerste koper) in een huis en erf aan de Kade dat door zaliger Jan Jansen Betings in koop was verkregen van Niclaes Swijgers. O: het huis en erf van Janneken Loncke, Z: met een punt op de waterloop, W: de erfgenamen van Pier Heijnen en N: ‘sherenstraat. Nog belast met een hypotheek aan de erfgenamen van Cornelis Betings. Koopsom: 1.500 Rgld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R258, fol. 111v {Img123}.

===

19 september 1696
Staat, taxatie en verdeling van de goederen van Jan Damen tussen Pieter Claassen Stommens X Cornelia Janssen van den Houte voor de ene helft en Dielis Claassen Schattelingh X Aleken Jans van den Houte. Het huis, hof en erf op het einde van de Markt  aan de Kade waarin Jan Damen is overleden met de volgende belendingen: O: huis en erf van Jan Verhoeven, W: Pieter Claasen Stommens, Z: de weduwe van dominee van Essen en N: ‘sherenstraat. Getaxeerd op 700 gld wordt aanbedeeld aan Pieter Claasen Stommens, nomine uxoris.

WBA: Roosendaal en Nispen; R368, fol. 151v-153r {Img163-164}.

===

10 januari 1695
Adr. Hendricx de Ruijter, schepen als lasthebber (procuratie van 23 juni 1694, notaris J. Dons) van Maria Tollenaer, begijntje wonende te Hoogstraten voor de ene helft en Niclaes Jansse van Eeckelen wonende te Nispen als voogd van de wezen van Cornelis Harmanssen Tollenaer vesten Pieter Claessen Stommens in een huis, hof en erf op het eind op de noordzijde {sic} van de Markt aan de Kade. O: het huis en erf van Jan Damen van den Hout, W: ‘sherenwaterloop, Z: Jan Damen van den Houte en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 21 december 1694. Koopsom: 1.325 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R294, fol. 5v-6r {Img14}.

===

11 september 1726
Anthonij Jansen Verhoeven X Johanna Pietersen Stommens en zich nog sterk makende  voor hun absente broeder Adriaen Pietersen Stommens, kinderen en erfgenamen van Pieter Nicolaessen Stommens vesten Adriaen Jansen Verbraeck in een huis en erf op het einde van de Markt, O: een ander huis van de verkoper, W: ‘sherenwaterloop, Z: ‘sherenstraat {sic} en N: Johan van Wallendael nomine uxoris {sic}. Koopcontract: 24 augustus 1727. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R325, fol. 53v-54v {Img65}.

===

6 januari 1738

Deling tussen Anthonij Janssen Verhoeven X Johanna Pietersse Stommens enerzijds en anderzijds Adriaen Pieterse Stommens. Kavel A: Anthonij Janssen Verhoven. Kavel B: Adriaen Pietersse Stommens, deze kavel bevat onder andere: een huis en erf op het einde van de Markt aan de Kade. O: Jan van Wallendael nomine uxoris, W: Adriaan Janssen Verbraeck, Z: ‘sherenstraat {sic} en N: ‘sherenwaterloop {sic}.

WBA: Roosendaal en Nispen; R405, ongefolieerd {Img104-105}.

===

12 april 1777
Martinus Withoek als lasthebber (procuratie van 22 februari 1777 voor schepenen) van Jacoba Withoek, weduwe en boedelhoudster van Adriaen Verbraeken vest Martina Panis, weduwe van Jan Francus Withoek in een huis, schuur en erf op het einde van de Markt. Schotboek: fol. 63. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img142}.

===

3 december 1787
Martina Panis, weduwe van Jan Francus Withoek vest Paulus Potters in een huis en erf aan het eind van de Markt koomende aen den bandsloot van de Vrouwe Maade. Schotboek fol. 95v. Koopcontract: 26 oktober 1787. Koopsom: 1.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img138}.

===

1 december 1797
Johannes Jacobus Bosschart bij resolutie van 29 november 1797 aangestelde curator van de geabandonneerde boedel van Paulus Potters en zijn echtgenote Jacoba Verbraak vest Jan Vermeulen in een huis en erf op het einde van de Markt komende aan de Bansloot van de Vrouwe Made. Schotboek: fol. 298v. Het huis is nog belast met een hypotheek van 400 gld aan Martina Panis, in leven weduwe van Jan Franciscus Withoek, dit volgens veste van 3 december 1787. Koopconditie: 16 september 1797. Koopsom: 1.460 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag, 132-133 {Img69}.

===

6 februari 1828
Maria Verbraak, eerst weduwe van Johannes Vermeulen en laatst van Johannes van Dongen, particuliere in eigen naam een als lasthebster  (onderhndse procuratie van 24 januari 1828) van haar dochter Cornelia Vermeulen, dienstmeid, wonende te Bergen op Zoom, Willem Vermeulen, Gerardus Vermeulen, hoedenmaker, Maria Vermeulen X Johannes Murk, metselaar en Adriana Vermeulen, particuliere allen wonende te Roosendaal, samen de verdere kinderen van Maria Verbraak verkopen aan Johannes Nelemans, winkelier een huis, schuur en erf aan de zuidzijde op het einde van de Markt. O: Wouter de Bruijn, Z: doctor Beels, W: de waterloop en N; de straat. Johannes Vermeulen aangekomen bij veste van 1 december 1797. Koopsom: 1.300 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught; N6965-17 {Img516-518}.

===

5 maart 1840
Jan Neelemans, winkelier leent 300 gld van Casparus Roxinus Fercken, koopman. Onderpand: een huis en erf aan de zuidzijde op het einde van de Markt. Kadastraal L725.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught; N6977-62 {Img164-165}.


Schotboek

OS 56r

Modo Dielis Claessen Schattelingh X Aeleken Damen van den Houte bij deling van 18 september 1696

Jan Damen van den Houte uit Niclaes Jacob Swijger een huis en erf gevest 24 december 1657 op 8£

Habet Pieter Claessen Stommens nomine ucxoris bij deling van 19 september 1696

===

JS63v {Img104}

Modo Pieter Stommens en Augustus Weijmes, kinderen en erfgenamen van Adriaen Pietersen Stommens

Modo Adriaen Pieter Stommens bij deling van 6 januari 1738

Pieter Claessen Stommens uit Harman Cornelisse Tholenaer fol. 56v bij veste van 10 januari 1695 een huis en erf aan het einde, komende aan de bansloot van de Vrouwe Made van de heren van Lodijck op 9£

Habet Adriaen Janssen Verbraeck bij veste van 11 september 1726 

===

JS63r {Img103}

Adraen Jansen Verbraeck uit Pieter Claessen Stommens hierachter, bij veste van 11 september 1726 een huis en erf aan het einde van de Markt komende aan de bansloot van de Vrouwe Made van de heren van Lodijck op 9£

Habet de weduwe Withoek bij veste 12 april 1777 overgebracht fol. 95v

===

JS95v {Img137}

Martijna Panis, weduwe en boedelhoudster van Jan Withoek

Jan Withoek uit Jacoba Withoek weduwe van Adriaen Verbraecken bij veste van 12 april 1777 een huis en erf aan het einde van de Markt komende aan de bansloot van de Vrouwe Made van de heer Lodijk op 9£

Habet Paulus Potters bij veste van 3 december 1787 overgebracht fol. 298v

===

JS298v {Img121}

Paulus Stevense Potters uit de weduwe van Jan Withoek fol. 95v bij veste van 3 december 1787 een huis en erf aan het eind van de Markt aan de bansloot van de Vrouwe Made. eertijds toebehoort hebbende aan de heer Lodijck op 9£

Habet Jan Vermeulen bij veste van 1 december 1797, fol. 132, overgebracht fol. 67.

===

JS67r {Img107}

Maria Verbraak weduwe en boedelhoudster van Jan Vermeulen volgens testament van 29 juli 1789 voor schepenen

Jan Vermeulen uit Paulus Stevense Potters fol. 298v bij veste van 1 december 1797, pag. 132 een huis en erf an het einde van de Markt komende aan de bansloot van de Vrouwe Made op 9£