huis Ao58&n60

15 juli 1704
Catharina Heestermans voor de ene helft en Maria Crol voor de andere helft vesten Anselmus Zegers, schepen in wette, in een huis en erf op de zuidzijde op het einde van de Markt bij de Kade. O: de gemeenschappelijk rijgang met het huis van dominee van Essen, Z: de bansloot en de weide van Nicolaas Mouwen, N: ‘sherenstraat. Koopcontrct: 14 juli 1704. Koopsom: 2.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R303, fol. 47v-48r {Img54-55}.

===

2 januari 1764
Anselmus Segers in eigen naam en amens zijn zuster Adriana Segers; Nicolaas en Cornelis Segers beiden mede in eigen naam, samen voor 4/5 part vesten Casparus Eijmbrechts, koopman in wijnen, hun zwager in een huis, schuur, hof en erf op het einde van de Markt bij de Kade, waarvn het resterende 1/5 part aan de koper toekomt. …..

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img30}.

===

11 augustus 1812
Louis Corneille Eijmberts, koopman wonende te Breda in de Brugstraat B274 verkoopt aan Ferdinand Albert Beels, docteur medicines wonende Roosendaal A58 een huis, schuur, hof en erf A58. Du Levant: de erfgenamen van Chrétien Roeken, du Midi: Lambert Zegers, du Couchant: de weduwe van Michel Timmermans en du Nord: de straat. De verkoper aangekomen bij overlijden van zijn vader in 1808 volgens testament van 16 juli 1805, notaris J. Vergroesen te Bergen op Zoom.

WBA: Roosendaal; notaris P.van Vught, N6949-186 {Img162}.


Schotboek

JS65r {Img105}

Anselmus Segers uit Jacobus Crol fol. 315 bij veste van 15 juli 1704 de helft van een huis, hof en erf aan de Kade. De helft op 10£
uit Jacomina van Heestermans fol. 47 bij veste van 15 juli 1704 de wederhelft. De helft op 10£

===

JS87 et seq. {Img..}

Caspar Eijmberts uit het gemeenschappelijk schot van zijn echtgenote fol 65 bij veste van 2 januari 1764 een huis, schuur, hof en erf aan de Kade op 20£

Overgebracht op L.C. Eijmbrechts NCMa46v

===

NCMa46v {Img..}

Ludovicus Cornelis Eijmberts uit zijn vader fol. 87 et seq. volgens testament van 16 juli 1805 voor notaris J. Vergouwen te Bergen op Zoom een huis, schuur, hof en erf aan het eind van de Market op 20£