huis Ao59&n61

7 februari 1675
Cornelis en Jacob Noormans alias Crol als executeur van het testament van hun moeder Tanneken Anthonis Straatmans, weduwe van Aart Cornelissen Noormans vesten Jan Jacobs de Winter in een huis, schuur en erf aan de Kade. O: een ander huis van de verkopers, Z: Helena de Roij, weduwe van Aart Janse de Vroom, W: een ander huis van de verkopers en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 1.750 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R275, fol. 24v-25r {Img38}.

===

16 januari 1682
Pieter Hoepeling, als lasthebber van Pieter Stoop, als oom en voogd van de weeskinderen van zaliger Matthijs Stoop wordt gevest (volgens evictie van 4 oktober 1679) in een huis en erf. O: huis en erf van de erfgenamen van Janneken Anthonis Straetmans, Z: Helena de Roij, weduwe van Aert Jansen de Vroom, W: het andere huis van de erfgenamen van Janneken Straetmans en N: ‘herenstraat. En ook nog in 1G Made dit ter verhaal van 325 gld tegen 6%.

WBA: Roosendaal en Nispen; R282, fol. 3v-4v {Img15-16}. 

===

22 maart 1694
Pieter Hoepelingh wonende te Bergen op Zoom verkoopt uit de hand aan Jan Meeuwis van Geldorp X Maria van Aersen een huis en erf aan de Kade. O: Josir van Merode, W: de heer Otgens en het huis en erf van de weduwe van Anthonij Heestermans, Z:erf van Adriaan Zeger en N:’sherenstraat, Koopsom: 630 gld. De koper moet eventuele huur nog gedogen.

WBA: Rooendaal en Nispen; R203, fol. 32v-33r {Img41}.

===

17 april 1694
Cornelis Simontsz Boot als aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van Cornelis Jansz Zegers en Adriaentie Jansz Blaeuw en Jacomina Corn. vest Jan Verhoeven, schipper in een huis en erf aan de de Kade. O: de weduwe dominee Hermanus van Essen en Jan Domen van der Hout, Z: de weduwe van dominee van Esschen en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 460 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R293, fol. 42v-43r {Img54}.

===

4 april 1729
Maria van Geldorp meerderjarige jd voor de ene helft en Johan de Bije als lasthebber (procuratie van 7 februari 1729, notaris L. Sanderus) van Johan van Geldorp wonende te Halsteren vesten Francois Schijven in een huis en erf op het einde van de Markt. O: de weduwe Jan Jansen Maes, W: Cornelis Segers en Z: de weduwe Laureijs Nelst en N: de straat. Koopconditie: 8 maart 1729. Koopsom: 500 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R328, fol.40v-41r {Img48|.

===

3 mei 1791
Anna Jacoba Dons in eigen naam, Lodewijk Tholenaers ook in eigen naam en zich sterk makende  voor Arnoldus, Cornelia en Catharina Tholenaars; item van Hendricus, Anna Catharina, Anna Maria, Anselmus, Theresia en Johannes Fabrie, met en benevens de na te noemen Pieter Fabrie als erfgenamen ab intestato van Paschasius Schijven vesten Pieter Fabrie voor 27/28 parten in een huis, schuur en erf op het einde van de Markt aan de Kade. O: Anna Maria van Merode, W: de heer Eijmberts, Z: Johannes Verbos en N: ‘sherenstraat en waarvan de koper het resterende 1/27 part toekomt. Koopcontract: 31 maart 1791. Koopsom: 1.400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongeolieerd {Img311}.

===

9 augustus 1816
Petronella Roeken X Gerardus Aarden, landbouwer wonende in het Rietgoir onder Nispen verkoopt aan Willem Vermeulen, schipper een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt A no. … {sic}. O: Pieter Stoffelen, W: doctor Beels, N: de straat en Z: Martinus Crane. De verkoper aangekomen uit de nalatenschap van haar vader Christiaan Roeken, overleden te Roosendaal in februari 1811. Koopsom: 650 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7012-115 {Img541-542}.

===

1 en 29 maart 1828
Publieke verkoop door Adriaan Vermeulen, hoedenmaker, als lasthebber (procuratie van 26 februari 1828, notaris P. van Vught) van Willem Vermeulen, schipper in eigen naam en als voogd van zijn twee minderjarige kinderen met name Johanna en Josina Vermeulen in huwelijk verwekt bij wijlen Elizabeth Stevens en Petrus Adrianus Beurs, klerk als gemachtigde (onderhndse akte van 8 januari 1828) van de toeziende voogd Willem Stevens, landbouwer wonende te Prinsenland gemeente Dinteloord van een huis, schuur, hof en erf A59 op het einde van de Markt. O: Pieter Stoffelen, Z: Martien Cranen, W: doctor Beels en N: de straat. De verkoper aangekomen tijdens zijn huwelijk met Elizabeth Stevens volgens koopcontract van 9 augustus 1816. Koper F.A. Beels.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N7066-373 en 381 {Img25-28}.


Schotboek

OS54r {Img88}

Jan Jacobsen de Winter uit Aert Corn. Noremans bij veste van 7 februari 1675 een huis en erf aan de Kade op 12£

Habet Pieter Hoepelingh bij veste van evictie van 16 januari 1682

===

OS643r {Img63}

Pieter Hoepelingh, mr broodmaker te Bergen {op Zoom} uit Jan Jacobsen de Winter bij veste van evictie van 16 januari 1682 een huis en erf aan de Kade op 12£

Habet Jan Meus van Geldorp bij veste van {19} april 1694

===

OS54r {Img88}

Jan Meus van Geldorp een huis en erf aan de Kade bij veste van 17 april 1694 uit Pieter Hoepelingh fol. 643 op 12£

===

JS66v {Img107}

Modo Lodewijk, Arnoldus, Cornelia en Catharina Tholenaars; item Anna Jacoba Dons; item Petrus, Anna Catharina, Anna Mari, Anselmus, Theresia en Hendricus Fabrie, mitsgaders Johannes Fabrie enig nagelaten  zoon van Paschasius Fabrie, allen de voorgaande neven, nichten en erfgenamen ab intestato van Paschasius Schijven

Modo Paschasius Schijven als enige zoon en erfgenaam van onderstaande Cornelia van Grimbergen

Modo Cornelia van Grimbergen weduwe en volgens testament van 11 maart 1753, notaris L. Sanderus als erfgename van Fr. Schijven bij veste van 4 april 1729

Jan Meeuwis van Geldorp een huis en erf aan de Kade bij veste van 17 april 1694 uit Pieter Hoepelingh fol. 643 op 12£

Habet Pieter Fabrie bij veste van 3 mei 1791, 3e koop, overgebracht fol. 52 hier voor

===

JS52r {Img92}

Petronella Roeken X Gerard Aarden volgens mutueel testament (van 30 april 1798, notaris J.B. Backx en codicil van 29 mei 1810, notaris S. Bosschart) van haar ouders Christiaan Govert Roeken en Maria Perdaens

Christiaan Govert Roeken bij veste van 25 juni 1796 

Pieter Fabrie uit de gezamenlijke erfgenamen van Paschier Schijven, fol. 66v bij veste van 3 mei 1791 27/28 parten van een huis en erf op het einde van de Markt aan de Kade en het resterende 1/28 part als mede-erfgenaam van Paschasius Schijven

Overgebracht Willem Vermeulen NCMa12v

===

NCMa12v {Img14}

Willem Vermeulen uit Petronella Roeken X Gerard Aarden fol.52 bij koopcontract van 9 augustus 1816, notaris G.A. Backx een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt op 12£

Ao61&n61 {sic}