huis Ao60&n62

3 november 1651
Kaveling en smaldeling van alle obligatie en schulden tussen Cornelis Aertsen Crol, voorzoon van Aert Noormans verwekt bij wijlen Marie Betincx voor 1/8; Cornelis Claessen Betincx X Anna Noormans voor 1/8, Jan Cornelissen Crol als voogd van de zes onmondige kinderen van wijlen de voorschreven Aert Noormans met namen Anthonij, Cornelia, Cornelis, Marie, Pieter en Jacobus waar moeder van was Janneken Anthonis Straetmans, hier mede present als testamentaire voogdesse van haar kinderen voor 1/8.
1e kavel: Pieter Noormans
2e kavel: Maria Noormans
3e kvael: Cornelia Aerts Noormans
4e kavel: Cornelis Aertsen Noorman
5e kavel: Anthonij Aerts Noormans
6e kavel: Jacobus Aerts Noormans
7e kavel: Cornelis Betincx
8e kavel: Cornelis Aertsen Crol

WBA: Roosendaal en Nispen; R253, fol. 122v-127v {Img138-143}.

===

11 februari 1677
Cornelis Aertssen Crol alias Noormans voor 1/4 part en zich sterk makende voor zijn broeder Jacobus Noormans voor 1/4 part, Cornelis Betincx X Anna Noormans voor 1/4 part en Cornelis Betincx zich sterk makende voor sijn behout suster Cornelia Noormans voor 1/4 part vesten Joris Willemsen van Merode in een huis en erf aan de Kade. O: huis en erf van de weduwe en kinderen van Aert Janssen de Vroome en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R277, fol. 20v-21r {Img29-30}.

===

1 mei 1792
Anna Maria van Merode vest Anna en Johanna Maria Dons in een huis en erf aan de zuidzijde op het einde van de Markt. Schotboek: fol. 67.  Koopcontract: 30 maart 1792. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img351}.

===

16 februari 1805
Anna Dons X Jan van Zundert vesten Jan Stoffelen en Pieter Stoffelen in een huis en erf op de zuidzijde van de Markt. O: + Z: Engelbert Verbraaken, W: Christiaan Roeken en N: de straat. Koopcontract: 7 januari 1805. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 173-174 {Img92-93}.

===

6 december 1815
Johannes Stoffelen, arbeider, verkoopt aan Pieter Stoffelen, arbeider de onverdeelde helft in een huis en erf, A60  aan de zuidzijde van de Markt. O: Engelbert Verbraak, W: Gerard Aarden, Z: Martien Kranen en N: de straat. De wederhelft komt de koper toe. De verkoper aan gekomen bij veste van 16 februari 1805. Koopsom: 250 gld.

WBA: Roosendaal, notaris G.A. Backx, N6925-28.


Schotboek

OS55r (166) {Img189}

Pieter Noormans uit zijn vader Aert Noormans bij deling van 3 november 1651, komemde van Cornelis Aersen Crol het cleijn off schorshuijs op 6£

Habet Joris Willemsen van Merode bij veste van 11 februari 1677

===

OS53v (163) {Img88}

Joris Willemse van Merode uit Pieter Noormans fol. 55 bij veste van 11 februari 1677 een huis en erf aan de Kade op 6£

===

JS67r {Img107}

Modo Anna Maria van Merode nu alleen volgens testament van dato … {sic}, notaris J. van Sinnen

Modo Anna Maria Maes en Anna Maria van Merode

Modo Anna Maria en Hendrina Maes als erfgenamen van hun moeder Willemina van Merode en voorts bij deling van 29 april 1750

Modo Willemina Joris van Meroden het vruchtgebruik en het eigendom de kinderen van haar man Jan Maes volgens testament  van 30 mei 1723, notaris J. de Visscher

Joris Willemsen van Meroden uit Pieter Noormans fol. 55 bij veste van 11 februari 1677 een huis en erf aan de Kade op 6£

Habet Anna en Johanna Maria Dons bij veste van 1 mei 1792, overgebracht fol. 77

===

JS77r {Img117}

Pieter Stoffelen nu alleen bij koopcontract van 6 december 1815, notaris G.A. Backx

Jan en Pieter Stoffelen bij veste van 16 februari 1805, pag. 173

Anna Dons bij onderhandse deling met haar zuster van 13 mei 1795 

Anna en Johanna Maria Dons uit Anna Maria van Merode fol. 67 bij veste van 1 mei 1792 een huis en erf op het einde van de Markt op de zuidzijde bij de Kade op 6£

Ao60&n62

===