huis Ao61&n61

2 mei 1791
Anna Jacoba Dons in eigen naam, Lodewijk Tholenaars ook in eigen naam en zich sterk makende voor Arnoldus, Cornelia en Catharina Tholenaars en voor Hendricus, Anna Catharina, Anna Maria, Anselmus, Theresia en Johannes Fabrie; allen te samen erfgenamen met en nevens Johannes Fabrie, nagelaten zoon van Paschasius Fabrie; erfgenamen van Paschsius Schijven vesten Pieter Fabrie in 27/28 parten van een, huis, schuur en erf op het einde van de Markt aan de Kaaij. O: Anna Maria van Merode, W: de heer Eijmbrechts, Z: Johanna Verbos en N: ‘sherenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongeflieerd {Img311}

===

25 juni 1796
Marijn van Montfoort X Adriana Fabrie wonende te Wouw, Jacoba Fabrie weduwe van Levien Brugmans, wonende te Roosendaal en Pieter van Ham X Clasina Fabrie wonende te Roosendaal vesten Christiaan Roeken in een huis en erf op het einde van de Markt aan de Kaaij, schotboek fol. 52. Koopsom: 1.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564, pag. 112-114 {Img219-221}.

===

9 augustus 1816
Petronella Roeken X Gerardus Aarden, landbouwer, wonende in het Rietgoir gehucht van Nispen verkoopt aan Willem Vermeulen, schipper binnen Roosendaal een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt wijk A. O: Pieter Stoffelen, W: dr Beels, N: de straat en Z: Martinus Crane. De verkoopster aangekomen uit de nalatenschap van haar vader Christiaan Roeken, overleden te Roosendaal in februari 1811. Koopsom: 650 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7011-115 {Img207-208}.

 


Schotboek

JS52r {Img92}

Christiaan Govert Roeken bij veste van 25 juni 1796

Pieter Fabrie uit de gemeenschappelijke erfgenamen van Paschasius Schijven fol. 66v bij veste van 2 mei 1791 27/28 parten van een huis en erf op het einde van de Markt aan de Kaaij en het resterend 1/28 part als mede erfgenaam van Paschasius Schijven

Overgebracht op Willem Vemeulen NCMa 12v

===

NCMa12v {Img14}
Willem Vermeulen uit Petronella Roeken X Gerardus Aarden fol. 52 bij koopcontract van 9 augustus 1816 (notaris G.A. Backx) een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt

Ao61&n61