huis Ao64&n66

10 maart 1764
Casper Eijmberts, koopman in wijnen en mede pachter van het gemaal, vest Francis Dons in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: de weduwe Tholenaars, W: Cornelis Pieters Mies en N: ‘sherenstraat. Schotboek fol. 87. Koopsom: 990 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img50}.

===

17 april 1765
Francois Clement, notaris en procureur te Steenbergen als lasthebber (procuratie van 30 juli 1764 notaris Francois Jacobus de Klerq te Zegge) van Francois Dons wonende te Wouw vest Johan Christiaen Harel, luitenant onder de guardes dragonders ten dienste van deze landen voor wie compareerde Casper Eijmberts, koopman in wijnen, in een huis, schuur, hof en erf. Schotboek fol. 814v op naam van Francis Dons. Koopcontract: 27 maart 1765. Koopsom 650 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R 340, ongefolieerd {Img111}.

===

29 april 1776
Jacoba Osius weduwe en testamentaire erfgename van Jacob van Wijnoxbergen in leven schepen en controleur van de convooien en licenten vest de overste Christiaen Jan Harel in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. Schotboek: fol. 129v. Koopcontract: 30 maart 1776. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img97}.

===

22 november 1776
De overste Christiaen Jan Harel enerzijds en Hendrik van Breda, mr timmerman, anderzijds erfmangelen hun huizen.
Christiaen Jan Harel transporteert zijn huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: de weduwe Francus Schijven, W: Cornelis Pieterse Mies, Z: de doelen en N: ‘sherenstraat. Schotboek fol. 358v.
Hendrik van Breda transporteert zijn huis en erf aan de zuidzijde op het einde van de Kade. O: en Z: Christiaen Jan Harel, W: Frans Hootsmans en N: ‘sherenstraat. Schotboek: fol. 70. Belast met een rente van 1 gld 8st aan het cijnsboek van Maria Boeren.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img126-127}.


JS814Av {Img265}

Francis Dons uit Casper Eijmberts fol. 87 bij veste van 10 maart 1764 een huis en erf aan de Markt op 20£

Habet Christiaan Jan Harel bij veste van 17 april 1765 overgezet fol. 358v

===

JS358v {Img200}

Modo de erven Christiaen Jan Harel bij onderlinge deling van 24 oktober 1755

Cornelia Ravenswegh, weduwe van Francois Walraven uit Francis Dons fol. 814v bij veste van 17 april 1765 een huis en erf aan de Markt op 20£

Habet Hendrik van Breda bij erfmangeling van 22 november 1776 overgezet fol. 70

===

JS498Av {Img128}
De overste Christiaen Jan Harel uit Hendrik van Breda fol. 70 bij veste van 29 april 1776 een schuur, hof en erf achter het huis van voorschreven van Breda met de opmerking geconditioneerd hier op geene verpondingen uit te geven. Het huis daar op staande bij erfmangeling van 22 november 1776 op 16£

uit Jacoba Osius weduwe van Jacob van Wijnoxbergen bij veste van 29 april 1776 een huis, schuur en erf op het einde van de Markt bij de Kade op 16£