huis Ao67&n69

14 en 30 maart 1835
definitieve toewijzing. Johannes Snels te Roosendaal als lasthebbende van Dimphna Franken, weduwe van Godefridus de Rijk, voor haar en als moeder en voogdes van Maria Jacoba, en Dimphna de Rijk. Cornelis Berghouts te Roosendaal als toeziendvoogd van vernoemde minderjarigen, Cornelia de Rijk te Roosendaal en nog gemelde Johannes Snels als voogd en Wouter Berghouts onder Wouw als toeziendvoogd van Johannes Ignatius de Rijk: een huis en erf L18 staande en gelegen te Roosendaal voor zuiver en vrij fl. 1.521,- aan Dielis Loos onder Roosendaal. 2. Een huis en erf L17 staande en gelegen als voornoemd voor zuiver en vrij fl. 639,50 aan Jacobus van der Veken te Roosendaal. 3. Een huis, schuur en erf L703 en 704 staande en gelegen als voornoemd,

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7030-27 en 34 {Img….}.