huis Ao70&n72

7 maart 1707
Somon Adriaen Simonsz en Matthijs van den Bogaert X Dingena Adriaen Simonsz, kinderen van Adriaentie van den Goirbergh voor 1/4 erfgenamen van Pieter van den Goirbergh;
Maria van den Goirbergh, bejaarde dochter, geassisteerd door voorschreven Simon Adr. Simonsz voor 1/4 part;
Guilliam Wagemans als lasthebber (procuratie 22 december 1706, notaris Jeremias de Graef te Breda) van Nicolaas de Vroom, burger en mr broodbakker te Breda als aangestelde voogd over de minderjarige erfgenamen van voorschreven Pieter van den Goirbergh en als voogd over de minderjarige zoon van wijlen Adam van den Goirbergh waar moeder van is Francina van Werchteren;
Andries Rombouts Lips in eigen naam en als voogd (notaris Jeremias de Graef, 5 maart 1707) over Pieter en Anneken Rombouts Lips waar moeder van was Catharina van den Goirbergh voor de ene helft en
Adriaen en Jan Jaspersen Cuijl, gebroederen, beiden in eigen naam en zich sterk makende voor de kinderen van Thomas en Maria Jaspersen Cuijl, als erfgenamen van Hester Jaspersen Cuijl die getrouwd is geweest met voornoemde Pieter van den Goirbergh voor de wederhelft vesten Adriaen Jansen Kreemer in een huis, hof en erf op de Markt. O: de weduwe van Jan van Thoor, W: de kinderen van Jacob Bos, Z: ‘sherenwaterloop en N: de straat. Koopconditie: 18 januari 1707. Koopsom: 1.500 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R306, fol. 31v-32v {Img40-41}. 

===

12 maart 1740
Johanna Garst, weduwe van Franciscus Josephus de Ruijter is schuldig 1) 143 gld en 2) 410 gld (over de eerste en tweede koopsom) aan de gemeenschappelijke erfgenamen van Pieternella Claesse, weduwe van Adriaen Janssen Creemers vanwege verkoop van een huis en erf aan de zuidzijde van de Markt bij de stenen put waarvoor als het huis en erf als onderpand. Belendingen: O: de weduwe van innevelt, W: Antonij Timmermans, Z; Cornelis Timmermans en N: de Markt. De schuldbrief is gecasseerd en Johanna Garst wordt gevest in het huis en erf.

WBA: Roosendaal en Nispen; R334, ongefolieerd {Img114-115}.

===

4 november 1740
Johanna Garst, weduwe van Franciscus Josephus de Ruijter vest Catharina van Pelt, meerderjarige jd in een huis en erf op de zuidzijde van de Markt bij de stenen put. O: de weduwe van Innevelt, W: Antonij Timmermans, Z: … {sic} en N: de Markt. Schotboek: fol. 77v. Koopcontract: 10 oktober 1740. Koopsom: 881 gld. 10 st.

WBA: Roosendaal en Nispen; R334, ongefolieerd {Img159-160}.

===

13 februari 1748
Catharina van Pelt X Cornelis Costermans, wonende te Prinsenland vest Antonij de Backer mr schoenmaker in een huis, schuur aan de zuidzijde van de Markt. O: de weduwe van Pieter van innevelt, W: Antonij Timmermans, Z: Antonij Timmermans en N: de Markt. Schotboek: fol. .. {sic}. Koopcontract: 18 december 1747. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img20}.

===

23 november 1761
Anthonij de Bakker, wonende te Bergen op Zoom, vest Pieter van der Heijden, wonende te Roosendaal in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt, aan de steene put. Schotboek: fol. 78. Koopcontract: 2 november 1761. Koopsom: 720 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img179}.

===

30 april 1804
Adriaan van Hassel, wonende te Gastel en Jan van Rooij wonende te Roosendaal als erfgenamen van de reeds bekende erfgenamen van Adriana van der Heijden volgens akte van … {sic} januari 1804 (en de nog onbekende erfgenamen; heden gevidimeerd en geregistreerd door schepenen) vesten Jan van Rooij in en huis, schuur en erf aan de zuidzijde van de Markt bij de stenen put. O: Jan Timmermans, W: en Z: Pieter Timmermans en N: de straat.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 41-43 {Img22-23}.


Schotboek

OS44 (144) {Img78}

Jacob Pauwels Nellen uit zijn vader bij veste van 2 april 1648 3/4 part van het huis de Swane aan de Markt waarvan Adriaen Pauwels de andere helft {sic} toekomt op 11£ voor 3/4: 8£ 10st.

Habet Pieter van den Goirbergh bij veste van 15 maart 1687

===

OS44 (144) {Img78}

Pieter van den Goirbergh mr timmerman bij veste van 15 maart 1687 uit {…} Jacob Pauwels Nellen een huis en erf op het einde van de Markt aan de put op 11£

Habet Adr. Janssen Creemer bij veste van 7 maart 1707

===

JS77v {Img118}

Modo de gezamenlijke ut sufructuaire erfgenamen van Pietronella Claessen weduwe van Adriaan Jansen Cremer

Adriaan Jansen Cremer uit Pieter van den Goirbergh fol. 44 bij veste van 7 maart 1707 een huis en erf op de Markt bij de stenen put op 11£

Habet Johanna Garst weduwe van Franciscus J. de Ruijter bij veste van 27 maart 1740 overgezet fol. 35

===

JS35 {Img75}

Johanna Garst weduwe van Franciscus Josephus de Ruijter uit de ut sufructuaire erfgenamen van Pietronella Claesse, weduwe van Adr. Janssen Cramers fol. 77v bij veste van 12 maart 1740 een huis en erf op de Markt  aan de stenen put op 11£

Habet Catarina van Pelt overgezet fol. 84

JS84r {Img124}

Catharina van Pelt uit Johanna Garst, weduwe van {… } de Ruijter fol. 35 bij veste van 9 november 1740 een huis en erf op de Markt bijnde stenen put op 11£

Habet Ant. de Backer fol. 78

===

JS70r {Img118}

Antonij de Backer uit Catharina van Pelt fol. 84 bij veste van 13 februari 1748 een huis en erf op de Markt bij de stenen put op 11£

Habet Pieter van der Heijden bij veste van 23 november 1761 overgezet

===

JS77v {Img118}

Jan van Rooij bij veste van 30 april 1804

Modo Adriaan van der Heijden alleen, als erfgenaam van zijn zuster Pietronella van der Heijden

Modo Pietronella en Adriaan van der Heijden, kinderen van Pieter van der Heijden

Pieter van der Heijden uit Anthonij de Bakker fol. hier nevens bij veste van 23 november 1761 een huis en erf op de Markt bij de stenen put op 11£