huis Ao71&n73

13 augustus 1793
Deling van de erfgoederen nagelaten door Anthonij Timmermans en Cornelia van Innevelt tussen Johannes, Pieter, Michiel, Cornelis en Anna Maria Timmermans en Jan Francois van Etten als voogd over Adriana Maria Dam, enig nagelaten kind van Maria Elisabeth Timmermans in huwelijk verwekt door Jan Dam, allen te samen kinderen en kindskind van Anthonij Timmermans cum uxore.
Kavel E toebedeeld aan Jan Timmermans: onder andere een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: Mattheus van Baarle, W: Adriana van der Heijden, Z: de loop en N: ‘sherenstraat. Geschot op 14£
Kavel F toebedeeld aan Pieter Timmermans: onder andere een huis, schuur, hof en erf op de zuidzijde van de Markt bij de put. O: Adriana van der Heijden, W: Jacoba de Ruijter, Z: de loop en N: de straat. Geschot op 14£

WBA: Roosendaal en Nispen; R413, ongefolieerd {Img112-120}.

===

30 december 1816
Maria Elisabeth van Pelt, weduwe en erfgename (volgens testament van 17 februari 1769, notaris S. Bosschart) van Johannes Timmermans, wonende  E40 leent van haar zoon Leonardus Timmermans koopman te Gastel 4.000 gld. Onderpand: 
1e) een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Lage Brug E40. O: Jan van de Wijngaart, Z: de straat, W: de erven van Cornelis Raaijmakers en N: een erf van de gemeente. Aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders.
2e) een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt A71. O: Mattheus van Baarle, Z: de loop, W: Jan van Rooij en N: de Markt. Aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders volgens akte voor schepenen van 13 augustus 1793.
3e t/m 7e) diverse percelen land.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6953-230 {Img2-4}.

===

8 en 15 februari 1819
Publieke verkoop op verzoek van Leonardus Timmermans, koopman wonende te Gastel van de goederen, in zeven kavels, uit de nalatenschap van Maria Elisabeth van Pelt, overleden 17 november 1818, weduwe van Johannes Timmermans.
Kavel 1: een huis, schuur, hof en erf over de Lage Brug E40. O: Jan van den Wijngaard, W: Adriaan IJzermans, N: de zogenaamde Torfberg en Z: de straat. Koper: de verkoper.
Kavel 2: een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Grote Markt A … {sic}. O: Matheus van Baarle, W: Jan van Rooij, Z: de erven Nieuwenboers en N: de straat. Koper Michiel van Hal.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7014-19 en 28 {Img53-64}.