huis Ao72&n74

13 januari 1648
Claes Janssen Cuijpers cest Jan Janssen Keteler in een huis en erf genaamd het Wapen van den Coninck van Spaenjen, aan de Markt. O: Isebrant van Merode, Z: Jan Janssen Gereelmakers, W: huis en erf van Jan Janssen Gereelmakers, N: ‘sherenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; R250, fol. 10v {Img20}.

===

26 januari 1696
Wouter Janssen van Immerseel heeft uit de hand verkocht aan zijn zuster Margarita van Immerseel, weduwe van Jan Adriaenssen Zegers de helft van een huis en erf op de Markt waarvan de koopster de andere helft heeft. O: Joris van Meroden, W: Jan van Toir, Z: het hof van jan van Toir en N: ‘sherenstraat

WBA: Roosendaal en Nispen; R295, dol. 14v-15r {Img23}.


Schotboek

OS42v {Img77}

Modo Margrita Janssen van Immerseel weduwe van Jan Adr. Zgers als bij deling en veste

Jan Janssen Keteler van Niclaes Janssen Cuijpers komende van Huijbrecht de Wijse, gevest 13 januari 1648 in een huis en erf op 7£

Habet Margarita Janssen Ketelaerr bij deling van {30} december 1694 de helft  en de andere helft bij koop van 26 januari 1696

===

JS78v {Img119}

Margareta Jans van Immerseel weduwe van Jan Adr. Segers bij deling van 30 december 1694 uit haar vader Jan Janssen Ketelaer fol. 42v de helft van een huis op de Markt waarvan Wouter Jansen Ketelaer de wederhelft heeft op 3£ 10 st

En bij veste van 26 januari 1696 de wederhelft op 3£ 10 st

Habet Barth. van Baerle bij onderlinge deling van 21 juli 1762, overgezet hieronder

===

Mattheus van Baarle volgens onderlinge schikking bij contract met zijn moeder en zusters van 4 april 1796

Bartholomeus van Baarle uit zijn gemeenschappelijk schot fol. hierboven bij onderlinge deling te Breda van 21 juli 1762 een huis en erf op de zuidzijde van de Markt op 7£

Ao72&n74