huis Ao80&n82

22 november 1776
De overste Christiaen Jan Harel en Hendrik van Breda mr timmerman erfmangelen hun huizen. De eerste comparant transporteert aan de tweede comparant een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: de weduwe Francus Schijven, W: Cornelis Pieterse Mies, Z: de doelen en N: ‘sherenstraat. De tweede comparant transporteert aan de eerste comparant een huis en erf aan de zuidzijde van de Markt op het einde van de Kade. O: en Z: de eerste comparant, W: Frans Hootsmans en N: ‘sherenstraat. Schotboek fol. 70. Dit huis is belast met een rente van 1 gld 8 st aan Maria Boeren.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img126-127}.

===

22 april 1785
Elisabeth van Breda meerderjarige jd wonende te Roosendaal in eigen naam, Willem Franken wonende onder Wouw en Johannes van Dongen wonende onder Roosendaal; beiden als voogden over de nog minderjarige kinderen van Willem van Breda die de enige kinderen zijn van Hendrik van Breda vesten Jan van den Bergh koopman wonende te Roosendaal in een huis, stal, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. Schotboek fol. 70. Koopconditie: 29 maart 1785. Koopsom: 1.080 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img23}.


 

Schotboek

JS70r {Img110}

Modo Elisabeth en Willem van Breda kinderen en erfgenamen van de onderstaande Hendrik van Breda

Modo Jan van den Bergh bij veste van 20 april 1785

Hendrik van Breda uit de overste Christiaen Jan Harel fol. 358v bij erfmangeling van 22 november 1776 een huis en erf aan de Markt op 20£

Ao80&n82

Overgebracht op Henrica van den Bergh NCMa22v

===

NCMa22v {Img24}

Henrica van den Bergh uit haar vader Jan van den Bergh fol. 113v, 128v en NCLa6 bij deling met haar broeders en zusters van 12 juni 1822 notaris G.A. Backx een huis, schuur, hof en erf op de Grote Markt op 20£

Ao80&n82