huis Ao81&n83

3 mei 1791
Anna Jacoba Dons in eigen naam, Lodewijk Tholenaars in eigen naam en zich sterk makende voor Arnoldus, Cornelia en Catharina Tholenaars en voor Hendricus, Anna Catharina, Anna Maria, Anselmus, Theresia en Johannes Fabrie enig nagelaten zoon van wijlen Paschasius Fabrie en allen te samen met Pieter Fabrie ab intestato erfgenamen van Paschasius Schijven vest Arnoldus Tholenaars in 27/28 parten van een huis, schuur en erf op het einde van de Markt aan de Kade. O: Anna Maria van Merode, W: de heer Eijmberts, Z: Johannes Verbos en N: ‘sherenstraat. Het resterende 1/28 part komt de koper toe. Koopcontract: 31 maart 1791. Koopsom: 1.400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img311}.

===

22 november 1796
Arnoldus Tholenaars vest Jacobus, Johanna Catharina, Anthonia en Maria Coens, kinderen van wijlen Jacobus Coens in wier naam compareerde Maria Coens in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. Schotboek fol. 51v. Belast met een cijns van 9 duiten aan de pastoor. Koopcontract 28 oktober 1796. Koopsom 1.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564, pag. 331-332 {Img168-169}.


Schotboek

JS51v {Img92}

Arnoldus Tholenaars uit de erfgenamen van Paschasius Schijven fol. 222 7/8 parten van een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt volgens veste van 3 mei 1791 en het 1/8 part als erfgenaam op 16£

Jacobus, Johanna Catharina, Anthonia en Maria Coens bij veste van 22 november 1796