huis Ao96&n97

11 januari 1657
Huijbrecht Adriaensen Pauw {sic; moet zijn Clauw} met Dingna Jans Braet zijn echtgenote vesten Bastiaen Jansen Braet in de helft van een huis en erf in de Ooststraat. O: Mattheus {…men}, Z: Joris Willemsen Brouwers, W: Janneken Barthaens en N: de straat. Koopsom voor de helft: 1.200 Rgld. De verkopers mogen in de kamer van de woning blijven wonen tot 1 mei 1658.

WBA: Roosendaal en Nispen; R258, fol. 6v {Img18}. 

===

15 maart 1724
Mutueel testament van Aernout Braet, mr broodmaker die opasselijk is, en zijn echtgenote Jenne Maria Crol die ziek op bed ligt. Zij benoemen elkar tot erfgenaam.

WBA: Roosendaal; notaris H. van Pelt,  N6734-397 {Img3-4}

===

7 mei 1764
Cornelis Braat, wonende te Bergen op Zoom vest Francis Dons in een huis, schuur, hof en erf in de Achterstraat. Schotboek: fol. 99v. Nog belast met een hypotheek van 200 gld ten behoeve van Andries tappers. Koopsom 250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img62}.

===

10 februari 1766
Francis Dons wonende te Wouw vest Dirck Albertus de Groot, drossaard van Wouw in een huis, hof en erf in de Achterstraat. Schotboek: fol. 814v. Koopcontract: 25 november 1765. Koopsom: 450 gld. Nog gedeeltelijk belast met een hypotheek van 26 maart 1760.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img151}.

===

2 november 1774
Albertus de Groot, rentmeester van het westkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom als lasthebber (procuratie van 7 oktober 1774) van Barbara Mostman, weduwe en boedelhoudster van Dirk Albertus de Groot, in leven drossaard van Wouw vest Nicolaes Maes in een huis, hof en erf in de Achterstraat. O: Pieter Raaijmaakers, W: Steven Verbraak, Z: Pieter Bartels en N: ‘sherenstraat. Schotboek fol.586. Koopcontract: 7 oktober 1774. Koopsom: 477 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img238}.

===

23 september 1776
Nicolaes Maas vest Jan Everden, bouwman wonende in Bolspolder onder Kruisland in een huis, hof en erf in de Achterstraat. Schotboek fol. 310. Koopcontract: 23 augustus 1776. Koopsom: 740 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img121}.

===

1 december 1777
Jan Everden, landman wonende te Steenbergen vest Jan van der Vliet, mr timmerman, in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat. Schotboek: fol. 310. Koopcontract: 27 oktober 1777. Koopsom: 650 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img187}.

===

4 oktober 1813
Andries Rubert als lasthebber van vele personen gaat over tot publieke verkoping van de goederen nagelaten door Jan van der Vliet en zijn overleden eerste en tweede echtgenotes Gerardina Schram en Catharina Tackx. De goederen waren eerder getaxeerd door Jan van der Riet, landbouwer, Jan Smits, timmerman en Pieter Breugelmans, metselaar.
1e kavel: een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat A96. O: de tweede koop, Z: de weduwe Dominicus van Ursel, W: Cornelis Johannes van Loon en N: de straat. Aangekomen door Jan van der Vliet bij veste van 1 december 1777 van Jan Everden. Getaxeerd op op 1.000 Francs.
2e kavel: een huis, schuur, hof en erf A97 aan de zuidzijde van de Achterstraat. O: Jan Joseph Haast, Z: de weduwe Dominicus van Ursel, W: de eerste koop en  N: de straat. Jan van der Vliet aangekomen bij veste (sic) van 13 mei 1784 van Cornelis Vosberg c.s. Getaxeerd op 1.100 Francs.
3e kavel: een huis, schuur, hof en erf in de Achterstraat (sic) A80. O: Jan de Jong, Z: de waterloop, W: Laurijs Kranen en N: de straat. Jan van der Vliet aangekomen bij veste van 29 september 1790 van Barbar van Rijen, weduwe van Jan Abels.
5e kavel: de helft van een huis op de noordzijde van de Markt A41. O: de weduwe Hendrik Fabrie, Z: de straat, W: de weduwe Dingeman de Rijk en N: N: de waterloop. Jan van de Vliet aangekomen van Gerardus van der Bom. geatxeerd op 350 Francs.

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N6906-40 {Img240-…}

===


Schotboek

JS99r {Img140}

Modo Aert Braet bij successie als enige zoon van Bastiaen Braet, overgezet fol. 100

Bastiaen Jansen Braet uit zijn vader bij veste van 11 januari 1657 een huis en erf in de Achterstraat op 12£

===

JS100r {Img141}

Modo Cornelis Braet bij onderlinge deling van 24 oktober 1748

Modo Johanna Crol volgens testament van 15 maart 1724 (notaris H. van Pelt) als weduwe en boedelhoudster van Aert Braet

Aert Braet uit Bastiaen Braet een huis en erf in de Achterstraat op 12£

Habet Cornelis Braet mede hier nevens

===

JS99v {Img141}

Cornelis Braat bij onderlinge deling van 24 oktober 1748 een huis en erf in de Achterstraat op 12£

Habet Francis Dons bij veste van 7 mei 1764

===

JS814Av {Img…}

Modo Dirk Albert de Groot bij veste van 10 februari 1766 fol. 586

Francis Dons uit Cornelis Braat fol. 99v bij veste van 7 mei 1764 een huis en erf in de Achterstraat op 12£

===

JS586.. {Img…}

Barbara Mosmans weduwe en testamentaire erfgename van Dirk Albertus de Groot

Dirk Albertus de Groot uit Francis Dons fol. 814v bij veste van 10 februari 1766 een huis en erf in de Achterstraat op 12£

Habet N. Maas bij veste van 2 november 1774 overgezet fol. 310

===

JS310r {Img131}

Modo Jan van der Vliet bij veste van 1 december 1777

Modo Jan Everden bij veste van 23 september 1776

Nicolaes Maes uit Barbara Mostman fol. 586 bij veste van 2 november 1774 een huis en erf in de Achterstraat op 12£

Overgebracht op Francis de Croes fol. 507

===

JS507r {Img116}

Franscus de Croes uit Jan van der Vliet fol. 310 bij publieke verkoping van 4 oktober 1813 (notaris J.J. Bosschart} een huis, schuur, hof en erf Ao96&n97 op 12£