huis Ao97&n98

18 maart 1675
Marinus Pieterssen Vosbergh vest Geerit Janssen van Gogh in een huis, hof en erf in de Ooststraat. O: Huijbrecht Schijven, Z: de bansloot, W: Claes Busch en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 1.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R275, ongefolieerd {Img57}.

===

29 december 1679
Gerit Jansen van Gogh vest Jan Timmerssen in een huis, hof en erf in de Achterstraat. O: de weduwe Huijbreght Schijven, Z: de bansloot of goederen van Cornelis Betincx, W: huis en erf Nicolaes Bus en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R279, fol. 137v-138r {Img149}.

===

4 maart 1711
Pieter Timmers wonende te Wortel vest Anthonij Vosbergen in een huis, hof en erf in de Achterstraat. O: ‘sherenstraat, W: ‘sherenloop, Z: de weduwe en erfgenamen Passchier Schijven en N: de weduwe Aert Nelst. Koopcontract: 14 februari 1711. Koopsom: 150 gld. Er rustte een hypotheek op van 100 gld ten behoeve van Nicolaes Busch. De hypotheek is gekweten maar niet vindbaar zoals bevestigd wordt door Elisabeth Pijpers, weduwe en testamentaire erfgename van Nicolaes Busch.

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol. 29r {Img38}.

===

10 juni 1784
Cornelis Vosbergh in eigen naam en als voogd over Elias en Anna Kluijtmans, minderjarige kinderen van wijlen Johanna van Kesel; Theresia Vosbergh in eigen naam als mede voor haar zuster Cornelia Vosbergh; Marinus Cornelisse van Weel, med. dr. als lasthebber van Maria Vosbergh; Alida Corssen, echtgenote van Jacobus Vosbergh, geassisteerd door haar zwager  de voornoemde Cornelis Vosbergh; Jan Kluijtmans voor hemzelf en als lasthebber (procuratie van 15 maart 1784 voor schepenen van Schijndel, kwartier van peelland in de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch) van Johan en Cornelia Kluijtmans en van Hendricus Rutte van Aarlebeek als echtgenoot van Maria Kluijtmans; allen te samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijle Cornelia van Weert die in leven weduwe was van Anthonij Vosbergh, onlangs overleden in Roosendaal vesten Jan van der Vliet in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Oost-of Achterstraat. Schotboek fol. 245. Koopcontract: 13 mei 1745. Koopsom: 520 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img334}.

===

4 oktober 1813
Andries Rubert als lasthebber van vele personen gaat over tot publieke verkoping van de goederen nagelaten door Jan van der Vliet en zijn overleden eerste en tweede echtgenotes Gerardina Schram en Catharina Tackx. De goederen waren eerder getaxeerd door Jan van der Riet, landbouwer, Jan Smits, timmerman en Pieter Breugelmans, metselaar.
1e kavel: een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat A96. O: de tweede koop, Z: de weduwe Dominicus van Ursel, W: Cornelis Johannes van Loon en N: de straat. Aangekomen door Jan van der Vliet bij veste van 1 december 1777 van Jan Everden. Getaxeerd op op 1.000 Francs.

2e kavel: een huis, schuur, hof en erf A97 aan de zuidzijde van de Achterstraat. O: Jan Joseph Haast, Z: de weduwe Dominicus van Ursel, W: de eerste koop en  N: de straat. Jan van der Vliet aangekomen bij veste (sic) van 13 mei 1784 van Cornelis Vosberg c.s. Getaxeerd op 1.100 Francs.
3e kavel: een huis, schuur, hof en erf in de Achterstraat (sic) A80. O: Jan de Jong, Z: de waterloop, W: Laurijs Kranen en N: de straat. Jan van der Vliet aangekomen bij veste van 29 september 1790 van Barbar van Rijen, weduwe van Jan Abels.
5e kavel: de helft van een huis op de noordzijde van de Markt A41. O: de weduwe Hendrik Fabrie, Z: de straat, W: de weduwe Dingeman de Rijk en N: N: de waterloop. Jan van de Vliet aangekomen van Gerardus van der Bom. geatxeerd op 350 Francs.

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N6906-40 {img240-…}

===

18 april 1825

WBA: Steenbergen; notaris J.C. de Bosson, ….  {Img…}

===

28 juli 1827
Judith Hoeben, weduwe van Jan van der Vliet verkoopt aan Johannes Willebrordus Dekkers, koperslager, een huis, schuur en erf in de Achterstraat A97. O: Marijn van den Biggelaar, Z: de erven van Ursel, W: Francis de Croes en N: de straat. De verkoopster aangekomen bij publieke verkoping van 4 oktober 1813 (notaris J.J. Bosschart), bij legaat van Gerardus van Limborgh volgens testament van 18 april 1825 (notaris J.C. de Bosson te Steenbergen). Koopsom 600 gld.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N7065-321, {Img77-78}.

===

30 augustus 1845
Johannes Willebrordus Dekkers, koperslager, verkoopt aan Marijnis Haast, schoenmaker, een huis, schuur en erf inde Achterstraat A97. Kadastraal: L641: huis, schuur en erf, L642: huis en L643: huis. O: Marijn van den Biggelaar, W: Franciscus Croes, Z: Petrus Egiidius Janssens en N: de straat. De verkoper aangekomen bij koop van 28 juli 1827 (notaris W. van Welij) van Judith Hoeben, weduwe van Jan van der Vliet. Koopsom: 1.200 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, n-II-2443-101 {Img303-305}.


Schotboek

OS244r {Img38}

Modo Anthonij Vosbergh bij veste van 4 maart 1711

Modo Jan Timmerssen bij veste van 29 december 1679

Geerit Janssen van Gogh uit Mar. Lenertssen Vosbergh bij veste van 18 maart 1675 een huis en erf in de Ooststraat op 8£

===

JS245r {Img46}

Anthonij Vosbergh uit Jan Timmeren fol. 244 bij veste van 4 maart 1711 een huis en erf in de Oostestraat op 8£

Habet Jan van der Vliet bij veste van 18 juni 1784 overgezet folio 310.