huis Ao98&n99

9 augustus 1714
Philip de Later, mr broodbakker voor 1/6 part en Elisabeth de Later meerderjarige dochter voor de helft van 5/6 part vesten Dielis de Wijs en Anna Maria de Later in de helft van een huis, hof en erf op de Marct naer de Agterstraet waarvan de wederhelft de comparanten toekomt. O: huis en erf van Pieter Jan Meeuwisse, W: Dirck Mangelaers, Z: de hof van de weduwe van Thomas van Vessem en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 6 augustus 1714. Koopsom: 66 gld 13 st 8 penn voor het 1/6 part en hetzelfde bedrag voo het 5/6 part {van de helft}.

WBA: Roosendaal en Nispen; R313, fol. 68r {Img79}.

===

7 januari 1809

===

11 oktober 1814
Johannes Haast koopman wonende wijk A88 verkoopt uit de hand aan Adolph Blussé, boekdrukker en courantier wonende te Dordrecht voor wie compareerde Johannes Baptista Havermans, rentenier een huis, schuur en erf op de zuidzijde van de Achterstraat A98. O: en Z: Cornelis van Gunst, W: Franciscus Croes en N: de straat. Marijn van Riel heeft nog een huurcontract tot 1 mei 1820 voor 40 gld per jaar. Koopsom: 250 gld. De verkoper aangekomen bij koop voor schepenen van 9 december 1808

WBA: Roosendaal; Notaris P. van Vught, N6951-155 {Img…}

===

27 maart, 9 april en 16 april 1822
Publieke verkoping op verzoek van de heer Petrus Adrianus Beurs als gemachtigde van Adolphus Blussé (volgens onderhandse procuratie van 14 maart 1822) wonende te Dordrecht van een huis, schuurtje en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat A98, O: en Z: Cornelis van Gunst, W: de weduwe Jan van der Vliet en N: de straat. de verkoper aangekomen bij akte van koop voor notaris P. van Vught van 11 oktober 1814. Koper: Johannes van den Biggelaar, zeembereider te Roosendaal. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6959-94,110 en 121 {Img633-637}.

===

8 juni 1823
Marijnus Kop, timmerman en winkelier te Roosendaal verkoopt uit de hand aan Marijn van den Biggelaar, metselaar en zijn echtgenote Adriana Sloot een huis, schuurtje en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat A98. O: en Z: Cornelis van Gunst, W: de weduwe Jan van der Vliet en N: de straat. De verkoper aangekomen bij publieke verkoping van 16 april 1822 notaris P. van Vught
Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6960-89 {Img296-297}.


Schotboek

JS100v {img142}

Marijn van den Biggelaar bij akte van koop 8 juni 1823 voor notaris P. van Vught

Marijn Kop bij publieke verkoop van 16 april 1822 door notaris P. van Vught

Adolph Blusse bij koopcontract van 11 oktober 1814 voor notaris P. van Vught

Jan Joseph Haast bij veste van 7 januari 1809, no. 1

Modo Bernardus, Abraham, Jacobus, Cornelia en Dingena de Wijs als erfgenaam van Johannes de Wijs

Modo Johannes, Bernardus, Abraham, Jacobus, Cornelia en Dingena de Wijs, kinderen en erfgenamen van Dielis de Wijs

Dielis de Wijs X Anna de Later bij veste van 9 augustus 1714 de ene helft en bij successie de wederhelft uit Abraham van Alen fol. 8 een ledige erve met de huisputten alnu betimmert op 7£

Ao98&n99