huis Ao99&n100

7 december 1758
Cornelis Timmermans, koopman, vest Anthonij van Aart in een huis, schuur en erf in de Achterstraat. Schotboek fol. 56v. Koopcontract: 30 oktober 1758. Koopsom: 584 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd,{Img214}.

===

4 januari 1796
Lucas van Aart wonende te Wouw en Hendrik Haast wonende te Roosendaal als lasthebbers (akte van 10 augustus 1795 geregistreerd door provisionele wethouders) van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Anthonie van Aart en Helena van Aart indertijd echtelieden vesten (conditie 10 augustus 1795) Cornelis van Gunst in een huis, schuur en erf in de Achterstraat. Schotboek fol. 59v. Koopsom: 830 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564, fol. 104-105 {Img55}.

===

18 oktober 1824
Cornelis van Gunst, particulier en zijn dochter Johanna van Gunst in huwelijk met Francus de Croes, hoedenmaker
verkopen aan Johannes Geers, bakker een huis met 1 El 37 Palmen 98 Duimen en 52 strepen erf daarachter gelegen in de Achterstraat met het gebruik van de gang daar oostwaarts aan. O: de erven van Ursel, Z: de verkopers, W: Marijn van den Biggelaar en N: de verkopers. De eerste verkoper aangekomen met zijn vrouw Cornelia Nieuwlaats van Anthonij Haast bij koopconditie van 19 november 1795 en de tweede verkoper als erfgenamen van haar moeder. Met bepalingen over het gebruik en onderhoud van de gang, het hangen van een poort, het (afwal)water, put en pomp. Koopsom: 750 gld.

WBA: Roosendaal, notaris G.A. Backx, N7019-90 {Img…}.


Schotboeken

JS59v {Img100}

Johanna Geerts bij koopcontract van 12 oktober 1824 (notaris G.A. Backx)

Modo Cornelis van Gunst bij veste van 4 januari 1796

Helena van Aart voor de helft en als weduwe en erfgename van Anthonij van Aarts volgens testament van 24 juli 1764 (notaris J, can Sinnen) voor de wederhelft.

Anthonij van Aart X Helena van Aarts, weduwe van Jan Pieterse Verrijk uit Cornelis Timmermans, fol. 56v bij veste van 7 december 1758 een huis en erf in de Achterstraat op 10£