huis AoX&nX+2

10 juni 1719
Adriaen Jansen Ruijters, mr schoenmaker, voor de ene helft en Corstiaen de Ruijter namens Jan Jansen Ruijters voor de wederhelft vesten Johan van opstal wonende te Ginneken in een huis, hof en erf op de zuidzijde van de Markt. O: het huis en erf van Vincent Nelst, W: het huis en erf van Laureijs Lambregtsen Nelst, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Koopconditie van 11 april 1719. Koopsom: 1.300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R318, fol. 55r-v {Img54-55}

===

22 oktober 1749
Cornelis van der Made vest Jan van Hees in een huis, schuur, hof en erf op de zuidzijde van de Kade. O: de kinderen en erfgenamen van Huijbregt Timmermans, W: Jan Hootsmans en N: de straat. Koopconditie van 1 oktober 1749. Koopsom: 950 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img92}

===

29 april 1776
Hendrik van Breda, mr timmerman, vest de overste Christiaen Jan van Harel in een schuur en erf mitsgaders hof agter des verkopers huijs op het einde van de Markt. Kortheidshalve wordt verwezen naar het koopcontract van 30 maart 1776. Koopsom: 665 gld. Met de opmerking dat mede gecompareerd is Anna Maria van Hees, meerderjarige enig nagelaten dochter van de echtgenote van Johanna Francken verwekt door Jan van Hees. Anna Maria van Hees die toestemt wordt geassisteerd door haar stiefvader Hendrik van …

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img97-98}.

 


JS70 {Img110}

Modo Hendrik van Breda van zijn echtgenote Johanna Willemse Franken

Modo Johanna Willemse Franken, weduwe van Jan van Hees bij veste van 22 oktober 1749

Modo Martinus Jansen van Opstal bij testament van 20 augustus 1726 (notaris Cornelis Cloostermans te Tilburg)

Johan van Opstal uit Adriaen Jansen Ruijters fol. 214 bij veste van 10 juni 1719 een huis en erf op het einde van de Markt op 16£
de schuur en erf van dit huis habet C.J. Harel bij veste van 29 april 1776 overgezet fol. 498v