huis Bo100&n195

27 februari 1654
Maeijken Jans Pelckentom weduwe van Walraven Aertsen voor de ene helft en Stoffel va Hove als voogd en Jan Willemsen Pelckentom als toeziener over de vier minderjarige weeskinderen van voorschreven Walraven Aertsen voor de andere helft vesten Margriete Corn. Gastelers in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: Corn. Corn. Moerincx, Z: ‘sherenstraat, W: Cornelis Jansen Strijcker en N: Willem Coenraets, hovenier

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 19r {Img31}

===

7 februari 1679
Hendrick Cornelissen Segers X Anthonia Matthijssen, Tanneken Thijssen, weduwe van Jacob Segers, Dirck Matthijssen in eigen naam en zich sterk makende voor zijn broeder Cornelis Matthijssen vesten Leendert van Hulst, mr kleermaker,  in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: het huis en erf van Jan Janssen Heestermans, Z: de Molenstraat, W: Cornelis Jans Strijckers en N: Aert van Latum, hovenier. Koopsom: 1.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R279, fol. 23r {Img34}.

===

5 juni 1741
Cornelis Costermans wonende te Prinsenland X Catharina van Pelt vest zijn zwager Mattheus van Pelt wonende te Steenbergen in de helft van een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. … {sic}. Koopcontract: 1 mei 1714. Koopsom: 150 gld. Hiervan onder andere afgetrokken 1 gld 8 penn vanwege beloofde strijkpenningen aan Willem Marinusse Boeren.

WBA: Roosendaal en Nispen; R335, ongefolieerd {Img81-82}.

===

17 mei 1745
Mattheus van Pelt wonende te Steenbergen vest Luijcas van Langedok in een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. O: Jan Janssen Moerincx de jonge, W: Weijnant Haest, Z: de straat en N: Petrus de Beunje. Schotboek: fol. .. {sic}. Koopcontract 21 april 1745. Koopsom 200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R336, ongefolieerd {Img199}.

===

7 februari 1816
Cornelia van Langedok en Hendrina Leijsen, bejaarde ongehuwde dochters verkopen uit de hand aan Pieter Levien, kleermaker een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. O: Elisabeth Moerincx, Z: de straat, W: Adrianus des Chanps en N: PIeter Vreugden. De verkopers aangekomen als enige erfgenaam ab intestato van Christoffel van Langedok. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6953-14 {Img789-791}.

===

11 augustus 1828
Pieter Levien, herbergier verkoopt aan Jan van Hees, arbeider een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. O: Elizabeth Moerings, W: de weduwe Adriaen des Champs en N: Pieter Vreugde. De verkoper aangekomen van Cornelia van Langendok en Hendrina Leijsen bij koopcontract van 27 februari 1816 voor notaris P. van Vught.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij,   N7066-426 {Img230-232}.

===

10 en 24 oktober 1840
Publieke verkoop op verzoek van Adrianus Cornelis van Bael als lasthebber (onderhandse procuratie van 14 september 1840) van Johannes Schoonen, dagloner, in hoedanigheid van voogd over Pieter, Catharina, Adriana en Anna van Hees, enige vier minderjarige kinderen van Jan Baptist van Hees en Maria van den Broek en op verzoek van de toeziende voogd Cornelis van Hees, dagloner wonende te Kruisland, gemeente Steenbergen. Het betreft het huis en erf kadastraal L163. O: Gerardus Broos, Z: de straat, W: de erven des Champs en N:Pieter Vreugde. Jan Baptist van Hees aangekomen bij koopcontract van 11 augustus 1828 van Pieter Levien. Koper: Johannes van Hees voor 850 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6977-202 {Img589-593).


Schotboek

OS147r {Img175}

Modo Lenert van Hulst gevest 7 februari 1679

Margriete Corn. Gastelers weduwe van Mattijs Dircxsen gevest 27 februari 1654 op 7£

===

JS139v {Img205}

Leendert van Hulst uit Margareta Corn. Gastelers fol. 147 bij veste van 7 februari 1679 een huis en erf op 7£

Habet Mattheus en Catharina van Pelt bij contract van separatie van 30 maart 1735 overgebracht op fol. 84v

===

JS84v {img125}

Mattheus en Catharina van Pelt, kinderen van Jan van Pelt en Helena van Hulst uit Leenderd van Hulst fol. 139v bij contract van separatie van 30 maart 1735 een huis en erf in de Molenstraat op 7£

Habet Mattheus van Pelt fol. 83v

===

JS83v {Img124}

Pieter Levien bij koopcontract van 7 februari 1816, notaris P. van Vught

Modo Christophorus Langedock bij pre-legaat volgens mutueel testament van Lucas van Langedock X Eva van Engelen van 13 augustus 1790, notaris L.P.J. Sonnius te Essen

Modo Lucas van Langedock bij veste van 17 mei 1745

Mattheus van Pelt uit sijns selvs en uit zijn zuster Catharina van Pelt  fol. 84v bij veste van 5 juni 1741 een huis en erf in de Molenstraat

Bo100&n195

Nota, dit huis mag ingevolge het nevenstaande testament niet werden verder verkogt, veralineert, belast of beleent.