huis Bo116&n211

20 december 1779
Jan Fercken, secretaris als lasthebber (procuratie van 11 november 1779) van Adriaen, Jacobus en Josina Baaijens, samen kinderen en erfgenamen van Michiel Baeijens vest Martinus de Bruijn in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Rosbel aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 133. Koopconditie: 2 december 1799. Koopsom: 840 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img22}. 

===

29 november 1821
Cornelis de Bruijn, hovenier als lasthebber (procuratie van 20 oktober 1821) van Johanna Tirions, particuliere en weduwe van Martinus de Bruijn, verkoopt uit de hand aan Cornelis Jacobs, werkman wonende op Hulsdonk een huis, schuurtje, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat Wijk B nr. .. {sic}. O: Anthonia van der Heijden, W: de weduwe van Cornelis van Staeij, Z: de straat en N: een zoekweg. De verkoopster aangekomen samen met voornoemde Martinus de Bruijn voor de ene helft bij koop (akte van 20 december 1779 voor schepenen van Roosendaal) van Adriaan, Jacobus en Josina Baeijens en de wederhelft  als enige universele erfgename van deelfde Martinus de Bruijn volgens testament van 31 augustus 1794 (notaris J.J. Bosschart) en met de dood bekrachtigd op 21 augustus 1821. De verkoopster reserveert levenslang voor haar zelf de achterkamer en een plaats op de zolder ter grootte van haar gereserveerde kamer om hout en turf op te slaan.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7016-103 {Img348-350}.

===

10 januari 1825
Cornelis Jacobs, pakkendrager verkoopt uit de hand aan Willem Dorenberg, pakkendrager een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Molenstraat, wijk B. O: Anthonia van der Heijden, Z: de straat, W: Simon van Staeij en N: Pieter Vreugde. De verkoper aangekomen bij akte van verkoop op 29 november 1821, notaris G.A. Backx. De verkoop is inclusief de staande-en liggende platen, schoorsteen, {bedstede}, en springplanken, ladders en brandemmer.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6962-10,  {Img26-28}.


JS133A {Img198}

Willem Dorenberg bij koopcontract van 10 januari 1825, notaris P. van Vught

Cornelis Jacobs bij akte van verkoop van 29 november 1821, notaris G.A. Backx

Johanna Tirions, weduwe en erfgename van Cornelis Jacobs volgens mutueel testament van 31 augustus 1794, notaris J.J. Bosschart

 een huis en erf ten westen van de voorschreven huijsinge {= de Rosbel} op 10£

Bo116&n211