huis Bo118&n213

25 februari 1751
Johannes de Beunie in eigen naam en als lasthebber (porcuratie van 8 januari 1751, notaris Peeter Gerardi) van zijn broeder Johannes Baptista de Beunie en van petrus, Johannes en Franciscus Gabriel van Oost en zich sterk makende voor Joan Batista van Oost respectievelijk hun broeder en neef samen erfgenamen van Johanna Bruijnincx die weduwe was van Cornelis Mangelaer vesten Adriaenvan Ham in een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat. O: Simon van Staeij, W: Francis Campen, Z: ‘sherenstraat en N: Simon van Staeij. Koopcontract: 26 januari 1751. Koopsom: 195 gld.

WBA: roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img178-179}.


Schotboek

JS146v {Img212}

Adriaen van Ham uit Petrus de Beunje et suis fol. 130v bij veste van 25 februari 1751 een huis in de Molenstraat op 4£

Rombout de Champs bij onderlinge deling van 12 juli 1755 overgeboek fol. 147.

===

JS147r {Img212}

Rombout des Champs X Pietronella van Ham bij onderlinge deling van 12 juli 1755 uit zijn vader nomine uxoris fol. 146 een huis in de Molenstraat op

De gang is verkocht aan Francis van Kampen fol. 131 en daarom worden de pondschoten verminderd op ½£ dus 7½£