huis Bo119&n214

7 augustus 1698
Door Janneken Bruijninckx X Cornelis Mangelaer wordt aan schepenen een contract ter hand gesteld dat Hendricus Bruijnincx wonende te Goes op 9 maart 1694 gesloten heeft met zijn zuster Johanna Bruijninckx X Cornelis Mangelaer en zijn broeder Franciscus Bruijninckx over de succesie van de vaderlijke en moederljke goederen. Johanna Bruijninckx en Franciscus Bruijninckx zullen alle goederen behouden gekomen van hun moeder Jenneken Laets, in leven weduwe en boedelhoudster van Gijsbrecht Bruijninckx behalve een huis en erf in de Achterstraat en de diverse obligatien. Een afschrift van het contract is opgesteld 24 maart 1698),

WBA: Roosendaal en Nispen; R370, fol. 124v-125r {Img134}.

===

5 april 1729
Bevestiging van een deling uit 1726 door Bruno van Domselen, pastoor van Roosendaal als lasthebber (procuratie van 29 juli 1728, notaris Francois Hermans te Antwerpen) van Francisca Bruijnincx pastoor van de parochie van Herdersen lande van Aelst enerzijds en anderzijds Johanna Bruijnincx weduwe van Cornelis Mangelaer. Het betreft de goederen die hun gemeenschappelijk bezit waren. Hierbij 1e een huis en erf in de Molenstraat eertijds gekomen van Paessijntie Janz. O: Cornelis de Clerq, W: Johanna Bruijninx, Z: de Molenstraat en N: Cornelis de Clercq.

WBA: Roosendaal en Nispen; R400, fol 40r-v {Img52-53}.

===

24 december 1748
Francisca Petronella Mangelaars, weduwe van George Gabriel van Oost en Petrus Johannes de Beunie in eigen naam en zich sterk makende voor zijn absente broeder Johannes Baptista de Beunie vesten Francus Campen X Margo Broumans in een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. O: … {sic}, W: de weduwe Nieuwenhuijsen, Z: de straat en N: de weduwe de Clerq. Schotboek: fol. … {sic}. Koopcontract: 9 november 1748. Koopsom: 650 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img35}.

===

3 maart 1796
Francus Kampen vest Maria Heijmans, weduwe van Nicolas Hellemonts in een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 131v. Belast met een rente van 1 gld aan de Roomse Armen. Koopcontract: 6 februari 1796. Koopsom: 3.064 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564, pag. 152-153 {Img79}.

===

14 december 1804
Johannes Voeten als lasthebber (onderhandse procuratie van 30 oktober 1803) van Maria Heijmans weduwe van Nicolaas Hellemons wonende te Oudenbosch vest Jacobus Fredericus Snoeckx in een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat. O: Gerard Deschamps, N: Cornelis van Staaij, W: de weduwe Jan Beurs en Z: de straat. Belast met een rente van 1 gld aan de Roomse Armen. Koopcontract: 3 november 1804. Koopsom: 2.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 132-133 {Img72}.


Schotboek

JS131v {Img157}

Modo Francis Campen bij veste van 24 december 1748

Modo de kinderen en kindskinderen van wijlen Johanna Bruijninx, weduwe van Cornelis Mangelaer bij deling van 5 april 1729

Modo Johanna Bruijninx

Cornelis Mangelaer nomine uxoris voor de ene helft en Franciscus Bruijnincx voor de andere helft bij contract met haar broeder Hendricus Bruijnincx bij onderlinge deling gepasseerd te Goes op … {sic} geregistreerd 7 augustus 1698 een huis en erf in de Molenstraat eerder gekomen van Passijntie Janz op 6£

===

JS463r {Img53}
Maria Heijmans weduwe van Nicolaas Heijmans uit Francis Kampen fol. 131v bij veste van 3 maart 1796 een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 6£ 10 st.

Habet J.F. Snoeckx bij veste van 14 december 1804 NCMo34.

===

NCMo34 {Img88}

Jacobus Fredericus Snoeckx uit Maria Hijmans, weduwe van Nicolaas Hellemons fo. 463 bij veste van 14 december 1804, pag. 132 een huis, en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 6£ 10st