huis Bo120&n215

19 april 1788
Jan Fercken, schepen in wette, als lasthebber (procuratie van 9 februari 1788, notaris Gijsbertus van Hasselt te Delft) van Maria Cornelia Sanderus meerderjarige dochter wonende te Delft vest Cathatina Koks, weduwe van Johannes Beurs, wonende te Roosendaal, in een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat, Belast met een rente van 2 gld 14 st aan de Armen van de Molenstraat. Schotboek fol. 610. Koopcontract: 28 maart 1788. Koopsom: 920 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img166}.


Schotboek

JS610r {Img260}

Modo Maria Cornelia Sanderus, nicht en erfgename van Helena Sanderus volgens testament van 4 februari 1766 voor schepenen

Helena Sanderus bij pre-legaat volgens testament van 9 mei 1758, notaris S. Bosschart van wijlen haar zuster Jacoba Sanderus, weduwe en testamentaire erfgename van Arnoldus van Nieuwenhuijse een huis, hof en erf in de Molenstraat op 13£

Habet de weduwe van Jan Beurs bij veste van 19 april 1788

===

JS123Av {Img189}

Catharina Jan Koks weduwe en erfgename van Jan Beurs {volgens testament van 19 november 1765, notaris S. Bosschart}

Jan Beurs uit Cornelia Sanderus fol. 610 bij veste van 19 april 1788 een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 13£