huis Bo121&n216

17 augustus 1787
Willem Brand, ontvanger van Terheijden en mede-schepen te Roosendaal namens de executeuren van het testament van Pietronella Moerincx in leven weduwe van mr Pieter Duvelaer van Campen gewoond en overleden te Middelburg op 11 december 1786 vest mr Gerrit Willem van Motman, drossaard en ontvanger van Roosendaal en rentmeester van Stad en Lande van Breda voor wie compareerde Jan Fercken, medeschepen in een huis, tuin en tuinhuis aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol, 129. Koopcontract: 10 april 1787.Koopsom: 3.020 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img128}.


Schotboek

NCMo{1r}12r {Img66}

… uit de erfgenamen van Petronella Moerincx in leven weduwe van Pieter Duvelaer van Campen fol. 129 bij veste van 17 augustus 1787 een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 8£ 13st 8penn

Overgebracht op G.W. Panneboeter, fol. 155v