huis Bo125&n220

19 januari 1726
Akkoord tussen Cornelis van Weert en Petronella Rovers, weduwe van Andries van Weert. Blijkbaar zijn zij samen in bezit van twee (niet aan elkaar grenzende) huizen in de Molenstraat tegenover de pastorie. Cornelis van Weert behoudt het huis waarin hij woont. O: Gerard van Scharluijnen, W: het huis van de erfgenamen van de weduwe Matthijs van Nunum, Z: de straat en N: St. Sebastiaansdoelen. Petronella Rovers zal behouden het alwaar Pieter Boenders als huurder in woont. O: het huis van de kinderen van Francois Becanus, W: het huis, hof en erf van Willem de Keijser, Z: ‘sherenstraat en N: St. Sebastiaansdoelen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R397, fol. 4v-5r {Img8}.

===

19 januari 1726
Petronella Rovers, weduwe van Andries van Weert leent 1.325 gld van Cornelis van Weert met als onderpand de helft van het huis over de pastorie. O: de kinderen van Francois Becanus, W: Willem de Keijser, Z: ‘sherenstraat en N: St. Sebastiaansdoelen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R397, fol. 5v {Img9}.


 

Schotboek

JS122Av {Img188}

Jacob Janssen van Weert uit Willem Rachuels nomine uxoris een huis en erf in de Molenstraat op 14£

Habet Cornelis van Weert bij deling van 19 januari 1726 overgezet fol. 217

===

JS216Av {Img18}

Cornelis Jacobsen van Weert uit zijn vader Jacob Janssen van Weert fol. 122v bij deling van 19 {14?} januari 1726 een huis en erf in de Molenstraat op 14£

===

JS 265 {Img66}

Modo Adriaantje Dam, weduwe van Willem van Weert het vruchtgebruik en haar twee kinderen Anna Maria en Jacoba van Weert de eigendom

Modo Adriaantje Dam, weduwe van Willem van Weert het vruchtgebruik en haar kinderen Anna Maria, Jacoba en Cornelis van Weert de eigendom volgens testament van 30 juli 1762, notaris S. Bosschart

Willem van Weert uit zijn vader Cornelis Jacobsen van Weert fol. 216v bij onderlinge deling van 30 augustus 1749 een huis en erf in de Molenstraat op 14£