huis Bo133&n227

5 maart 1813
Petrus Jansen van Loon, koopman en goudsmid te Antwerpen verkoopt aan Hubert Lodewijkx, med. dr en gehuwd met Elisabeth Brans wonende te Antwerpen voor wie optreedt Wilhelmus Raaijmakers, koopman en goudsmid een huis, tuin en aangehoorten op de noordzijde van de Molenstraat B133. O: Salomon Bosschart, Z: de straat, W: de weduwe Martinus van Vught en N: het gilde. Koopsom: 1.800 Francs.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6950-65 {Img342-343}.