huis Bo135&n229

12 augustus 1797
Dirk Roem wonende onder Roosendaal en Arnoldus van Roomen wonende onder Borteldonk erfmangelingen huizen.
Dirk Roem transporteert aan Arnoldus van Roomen een huis, schuur, hof en erf westwaarts aan zijn woonhuis op de noordzijde van de Varkensmarkt in het schotboek fol. 225v en hem aangekomen bij veste van 12 november 1796. Volgen uitgebreide voorwaarden.  
Arnoldus van Roomen transporteert een huis en erf genaamd de Kleine Kat op de Vlasmarkt in het schotboek fol. 431v en hem aangekomen bij veste van 5 november 1796. Volgen de voorwaarden.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag.103-107 {Img54-56}.


Schotboek

JS225Av {Img27}

Dirk Roem uit Jacoba Catharina de Ruijter NCMa27 bij veste van 12 november 1796, pag. {253 of 233} een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Varkensmarkt op 12£

Habet Arnoldus van Romen, fol. 421v

===

JS431v {Img273}

Arnoldus van Roomen als universele erfgenaam van zijn echtgenote Cornelia Elsten volgens mutueel testament  van 27 februari 1805, notaris J.J. Bosschart

Arnoldus van Roomen X Cornelia Elsten uit Dirk Roem fol. 225Av bij erfmangeling van 12 augustus 1797 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Varkensmarkt op 12£