huis Bo137&231

7 september 1768
Dingena Camphens als lasthebber (procuratie van 6 september 1768) van haar moeder Willemina van der Putte, weduwe van Francis Camphens vest Cornelia Potters meerderjarige jd voor wie compareerde haar gevolmachtigde (procuratie van 27 juni 1767 voor schepenen) Hubertus Arnoldus van Diepenbeek in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Koopcontract: 18 augustus 1768. Koopsom: 562 gld 10 st.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img77}.

===

26 oktober 1818
Adriaan Stevens, mede namens vele mede-erfgenamen van Cornelia Janse Potters, overleden op 31 juli 1818 verkoopt onroerend goed. Er zijn zeven kavels, waaronder de eerste kavel een huis, schuurtje, hof en erf op de Varkensmarkt, wijk B. O: Willem Raaijmakers, W: Cornelis van Baal en Adriaan Kuipers, N: Sint Sebastiaansdoelen en Z: de straat.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7013-88 en 97 {Img288-302}.


Schotboek

JS213 {Img278}

Cornelia Potters uit Willemina van der Putte, weduwe van Johan Francus {Campenhout} fol. 118v bij veste van 6 september 1768 een huis, hof en erf op de Paardenmarkt

Overgebracht op Wilh. Raaijmaakers NCK33A 

vide fol. 789v

===

NCK33Av {Img190}

Wilhelmus Raaijmakers uit Cornelia Potters fol. 213 bij publieke verkoping van 26 oktober 1818, notaris G.A. Backx een huis, hof en erf op de Varkensmarkt Bo137&n231 op 12£