huis Bo13&n113

 

 


Schotboek

JS173v {Img239}

Johannes van Ommeren X Cornelia Jongeneelen bij koopcontract van 22 maart 1820, notaris P. van Vught

Modo Adriana van Pelt, dochter van Leendert van Pelt het vruchtgebruik en haar kinderen met name Leoanard, Emanuel, Guielmus en Catarina van Ommeren het eigendom volgens testament van 3 maart 1681, notaris S. Bosschart

Modo Leendert van Pelt bij veste van 31 januari 1747

Modo Margareta Brabers enige dochter van wijlen Cornelia Stevens van Ginneken X Jacobus Roset voor de ene helft en Geertrui en Soetje Stevens van Ginneken voor de wederhelft bij deling van 27 april 1731

Elisabeth Jansen Cools, weduwe van Steven Cornelissen van Ginneken uit Cornelis Engelen fol. 381 bij deling van 15 december 1716 een huis, hof en erf neevens de pastorije in de Molenstraat Bo13&n113