huis Bo142&n236

6 februari 1657
Jonker Dierck van Sevender en jonker Johan van Zevender vesten Jacobus Swaens in een huis, hof en boomgaard in het Vuchtstraatje. O: en N: het Vuchtstraatje, W: Cornelis van Hove en Z: de oude Gereformeerde Kerk. Koopsom: 4.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R258, fol.17v-18r {Img29}.

===

16 maart 1733
Anna Jacobs Swaens X Philip van de Leur, wegens absentie van haar man geassisteerd door Cornelis van Leur, schout en secretaris  van Oude Tonge vest Margareta Segers, weduwe van Johan Swaens in de helft van een huis en erf met de boomgaard en met een klein huisje daar naast in het Vuchtstraatje gekomen uit de boedel van van Jacob Swaens en nog meer andere goederen. Koopsom voor het totaal: 2.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 10v-11v {Img13-14}.

===

27 augustus 1743
Margareta  Zegers weduwe en boedelhoudster van Johan Swaans wonende te Roosendaal geassisteerd door haar zoon Jacob Johan Swaans vest Johan van Eldijk, procureur van het Oost-en Westkwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom wonende te Roosendaal in een huis, en annexe woning met schuur, stal, hof en erf in de Vuchtstraat. O: de Vuchtstraat, W: Adriaan Ram, Z: de woning van de predikant en N: de Madeweg. Koopcontract: 9 augustus 1743. Koopsom: 2.250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R336, ongefolieerd {Img61}.

===

31 augustus 1822
Johannes Petrus van Gilse, burgemeester van Roosendaal verkoopt aan mr Hendrik van der Sluijs, advocaat te Roosendaal een huis, schuur en erf met de hof en de daarin staande koepel in het zogenaamde Dominéstraatje. O: het straatje, Z: de Diaconie van de Armen van Roosendaal, de verkoper nog halve sloot ten behoeve van het Vuchtstraatje aangeslagen voor de gebouwde eigendom over het jaar 1822 16,93 gld en voor deuren en vensters 8,07gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6959-231 {Img213-215}.

===

27 december 1825
Mr Hendrik van der Sluijs, advocaat wonende te Roosendaal verkoopt aan mr Thomas Josephus van Reijsingen, advocaat wonende te Gastel een huis, schuur en erf met een hof en de daarin staande koepel B142 op de kaart L81 en L82 {noot: de perceelnummers verwijzen naar de pre-kadastrale kaart}. O: de Vuchtstraat, Z: de Hervormde Pastorie, W: Petrus van Vught en: het Vuchtstraatje. De verkoper aangekomen bij transport van 31 augustus 1822, notaris P. van Vught.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N7063-129 {Img221-223}. 

 


schotboek

JS117A {Img182}

Margareta Zegers weduwe Johan Swaans bij veste van 16 maart 1733 als geïnstitueerde erfgename van haar man

Jacob Swaen uit jonker Henrick van Zevender een huis en erf met de boomgaard gevest 6 februari 1657 op 11£

een nieuw huisje daar naast op 2£

Habet Johan van Eldijk fol. 433r

===

JS433A {Img23}

Modo  Cornelia van Eldijk enige dochter en erfgename van Sophia van Griensven

Modo Sophie van Griensven, weduwe en boedelhoudster van Johannes van Eldijk

Johan van Eldijk uit Margaeta Zegers, weduwe van Johannes Zwaens fol. 117 bij veste van 9 augustus 1743 een huis en erf met de boomgaard op 14£

Overgebracht op Adrianus Christianus van Gilse NCMo27

===

NCMo27r {Img81}

Johannes Petrus van Gilse als erfgenaam van A.C. van Gilse volgens testament van 5 mei 1812, notaris P. van Vught

Adrianus Christianus van Gilse uit Cornelia van Eldijk fol. 433A bij onderlinge deling van 29 oktober 1801 een huis, hof en erf in de Vuchtstraat te voren twee percelen op {16£}

Overgebracht op mr Hendrik van der Sluijs fol. 31v hier achter

B236

===

NCMo31v {Img86}

Mr Hendrik van der Sluijs uit Joannes Petrus van Gilse fol. 27 hier voor bij koopakte van 31 augustus 1822 notaris P. van Vught een huis en verdere gebouwen met hof en erf in de Vuchtstraat op 16£

Bo142&n236