huis Bo143&n237

 


Schotboek

JS115Av {Img181}

De Gereformeerde Gemeente een huis, en erf in de Vuchtstraat daerinne de Predicant nu woont {geen verpondingen vermeld}

Item de Diaconie Armen uit Aarnout en Mattheus Luiks cum suis fol. 113 bij veste van 16 april 1793 volgens meting van landmeter J.F. van Etten 51 33/50 R erf die aan het hof van het Predikantshuis zijn toegevoegd.