huis Bo144&n238, Bo145&n239 en Bo146&n240

27 november 1730
Wilhelmus de Jongh, weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Maria Aernout Luijcx (testamentvan 25 januari 1721, notaris H. van Pelt) en voor 5/16 part  Mattheus Coenot, oud-schepen als lasthebber (procuratie van 13 oktober 1730, notaris Jacques van Waerbeeck te Antwerpen en geregistreerd 24 oktober 1730) van Balthasar van Walschaten en zijn echtgenote Dingena Aernout Luijcx en voor 1/16 part en  Cornelis  de Winter X Cornelia Aernout Luijcx voor 1/16 part. De laatste comparanten de 2/16 parten aangekomen van hun broeder Aernout Luijcx volgens testament van 20 oktober 1730, notaris H. van Pelt vesten Pieter Aernout Luijcx in 7/16 parten van een huis, schuur, hof en erf bestaende in drije bijsonderen woningen op de Paardenmarkt. O: de Paardenmarkt, W: de weduwe Cornelis de Cater, Z: de kinderen en erfgenamen van Harman van Meroden en N: de Gereformeerde Gemeente en waarvan de koper de resterende 9/16 parten toebehoort. Belast met een rente van 7 gld 15 st 10 penn per jaar aan de pastor van Roosendaal. Met de bepalng dat Mattheus Coenot de helft van de revenuen van het huis, et cetera mag genieten. Koopcontract: 23 oktober 1730. Koopsom: 1.300 gld dus voor het 7/16 gedeelte 568 gld. 15 st. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R329, fol. 111v-113r {Img122-123}.


Schotboek

JS113Ar {Img178}

{….} uit Cornelis Aernout Luijcx fol. 113v als mede-erfgenaam van dezelfde 1/16 bij veste van 27 november 1730 3/16 en bij veste van Wilhelmus de Jong fol. 96v nog 1/4 van een huis en erf op de Paardenmarkt nog 1/4 bij voorschreven veste op 20£ dus de helft op 10£
Nog uit Mattheus Coenot nomine uxoris fol. 153v bij testament van 6 juni 1730 (notaris L. Sanderus) en geregistreerd op 27 juli 1730 de wederhelft van het gemelde huis en erf op de Paardenmarkt op 20£ dus de helft op 10£

Uit het erf van dit huis heeft de Diaconie van de Armen van Roosendaal bij veste van 16 april 1793 51 33/50 Roeden; overgezet fol. 115v

===

NCMo38r {Img92}

Pieter en Magdalena Luijcx uit Mattheus Luijcx cum suis fol. 113A bij deling van 8 slachtmaand 1809 voor schepenen een huis, schuur, hof en erf bestaande uit twee woningen op de Paarden-of Varkensmarkt B oud 145 en 146 en B nieuw 239 en 240 met de achterliggende grond op 13£ 6st 8 penn.