huis de Antwerpse Toren

10 maart 1700
Adriaan Vervloet vest Harman van Meroden in een huis, hof en erf bestaande uit twee woningen alwaer uijthanght den Antwerpsen Toren op de Paardenmarkt. O: ‘sherenstraat, W: de erfgenamen van Lambert Luijcx, Z: huis en erf van de weduwe en kinderen van  Pieter Luijcx en N: huis en erf van de voorschreven Lambert Luijcx. Koopakte: 8 februari 1700. Koopsom: 1.150 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R299, fol. 62r-v {Img71-72}.

===

30 december 1797
Johanna van den Boom, weduwe en testamentaire erfgename van Jan Verbraak vest Johannes Strijbos in een huis, schuur en erf aan de westzijde van de Paardenmarkt. Schotboek: fol. 114A. Koopconditie 28 november 1797. Koopsom: 1.190 gld. Alles betaald: 29 december 1802.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 213-215 {Img 109-110}.

 


Schotboek

JS114Ar {Img179}

Modo Johannes Strijbos bij veste van 30 december 1797, pag. 213

Johanna van den Boom, weduwe en erfgename van Jan Verbraak volgens testament van 27 april 1762, notaris J. van Sinnen

Modo Jan Verbraak weduwnaar en erfgenaam van Johanna Catharina van Merode

Modo Johanna Catharina van Merode enige dochter en erfgename van Clara Mes

Modo Clara Mes als erfgename van Anneke van Merode

Modo Anneken van Meroden en Clara Mes, weduwe, als testamentaire erfgenamen van Johan Harmanse van Meroden enige kinderen van Harman van Meroden

Harman van Meroden uit Adriaan Vervloet bij veste van 10 maart 1700 een huis en erf op de Paardenmarkt op 14£