huis Bo149/150&n243

26 januari 1711
Jan Jansen Wijtvliet als voogd over de weeskinderen van Jan van de Leur (met authorisatie van schepenen van 29 oktober 1710) vest Gerard Cuijpers in een huis, bestaande uit twee woningen nevens de loop op de Paardenmarkt. N: de kinderen en erfgemamen van Pieter Luijcx, Z: de loop, O: ‘sherenstraat en W: Laureijs van der Riet (octrooi verleend door de Raad van Brabant  op 1 december 1795 vanwege uit de band van fideï commis ontslagen).

WBA: Roosendaal en Nispen; R10, fol. 6v-7r {Img16}. 

===

23 augustus 1769
Johannes Cuijpers, koopman vest Joseph Boeghout, mr timmerman in een huis en erf  bestaande uit twee woningen aen de loop op de Paardenmarkt. Schotboek fol. 274. Belast met een rente van 15 st aan de pastoor. Koopsom: 1.400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen R341, ongefolieerd {Img160}.


Schotboek

JS 261 {Img..}

Gerard Cuijpers uit Jan Jansen Wijtvliet fol. 115 bij veste van 26 januari 1711 een huis en erf bestaande uit twee woningen aan de loop op de Paardenmarkt op 18£

===

JS274r {Img76}

Johan Cuijpers uit zijn ouders fol. 262 bij onderlinge deling van 12 november 1757 een huis en erf bestaande uit twee woningen aan de loop op de Paardenmarkt op 18£

Habet Joseph Boghout bij veste van 23 augustus 1769

===

JS188r {Img253}

Henricus Boghout volgens testament van 7 april 1804 (notaris J.J. Bosschart)  zijnde de quitantie van de verdere kinderen in dato 11 oktober 1805 

Joseph Boeghout uit Johannes Kuijpers fol. 274 bij veste van 23 augustus 1769 een huis en erf aan de loop op de Paardenmarkt bestaande uit twee woningen op 18£ {vide fol. NCK2v}