huis Bo15&n115

9 maart 1730
Smaldeling …

WBA: Roosendaal en Nispen; R401, fol. 139v-148v {Img154-169}.

===

15 mei 1730
Lucia Aertsen Solle X Lambregt Aernout Luijcx als lasthebster (procuratie van 21 april 1730, notaris Hupkens te Maastricht en geregistreerd te Roosendaal) van voornoemde Lambregt Aernout Luijcx, soldaat onder het regiment van  van de kolonel Alva onder de compagnie van kapitein Harel voor de ene helft en Wilhelmus de Jongh als aangestelde voogd over de kinderen van bij hem verwekt bij Maria Aernout Luijcx vesten voor de andere helft vesten Pieter Boghout in {de helft} van een huis en erf bestaande uit twee woningen. O: de weduwe Laurijs van Meer, W: Aernout van der Zevender, Z: ”sherenwaterloop en N: de Molenstraat. Koopcontract 24 april 1730. Koopsom: 650 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R329, fol. 69r-70v {Img80-81}.

===

9 februari 1816
Testament van Cornelis Pieterse Boghout, winkelier. Hij maakt vele legaten aan diverse familieleden waaronder aan zijn aangehuwde neef Michiel Johannes van den Biggelaar zijn woonhuis, werkhuis en verdere timmer met de hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. En daarbij de gemaakte en ongemaakte goederen van zeemen en lederbaijen met alle gereedschappen met de lijn-en wollen distenbaij en verder de kuipen en ketels en met al hetgene na zijn dood bevonden zal worden. Daarbij ook nog een hofje op het einde van de Achterstraat. In de marge staat dat Cornelis Boghout overleden is op 6 april 1820.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7011-14 {Img243-247}.


Schotboek

 

JS91v {Img133}

De zes kinderen van Aernout Pietersen Luijcx uit Jacomina Pietersen Luijcx fol. 125 bij deling van 4 maart 1730 een huis en erf zijnde twee woninge in de Molenstraat op 11£

Habet de kinderen van Maria Aernout Luijcx dewederhelft bij smaldeling van 9 maart 1730

===

JS96v {Img138}

De kinderen van Aernout Pietersen Luijcx fol. 91v bij smaldeling van 9 maart 1730 de helft van een huis en erf zijnde twee woningen in de Molenstraat op 5£ 10st

Habet Pieter Boghout bij veste van 15 mei 1730 overgezet fol. 96r

===

JS96r {Img137}

Modo Pieter Boghout bij veste van 15 mei 1730

Lambrgt Aernout Luijcx uit de zes kinderen van Aernout Pieteren Luijcx fol. 91v bij smaldeling van 9 maart 1730 een huis en erf zijnde twee woningen aan de Molenstraat, deze helft op 5£ 10st
en uit de kinderen van Maria Aernout Luijcx bij veste van 15 mei 1730 de wederhelft van het huis en erf in de Molenstraat, deze helft op 5£ 10st

Vide hier nevens fol. 96v

===

NCKL2r {Img199}

Cornelis Boghout uit zijn gemeenschappelijk schot fol. 96 et seq. bij onderhandse onderhandse deling van 15 december 1801 een huis en erf zijnde twee woningen in de Molenstraat op 11£

Overgebracht op Michiel Jan van den Biggelaar en nom. uxoris

===

NCMo29v {Img84}

Michiel Jan van den Biggelaar en Maria Petronella Boghout uit haar oom Cornelis Boghout NCKL2 volgens testament van 9 februari 1816, notaris G.A. Backx een huis en erf zijnde twee woningen Bo15&n115 in de Molenstraat op 11£