huis Bo17&n117 en Bo18&n117

10 januari 1639
Janneken Lenerts lestwerff weduwe van Jan Jansen de Cock vest Cornelis Segers in een huis waarin zij woont en erf met het ledig erf daaraan op de oostzijde. O: het huis en erf van Lamb. Jans Cuijper, Z: bansloot, W: het ledig erf van Dirck Andriessen Schrijnwercker en N: Molenstraat. Koopsom: 3.400 gld. Volledig betaald: 26 augustus 1650.

WBA: Roosendaal en Nispen; R243, fol. 3r-v {Img105-106}.

===

2 september 1719
Johan Swaens als lasthebber (procuratie toegevoegd bij de akte van koop van 29 juli 1719) van van Johan Segers wonende te Rotterdam vest Martina van Caulil weduwe van Matthijs van Unum in een huis, hof en erf in de Molenstraat sijnde van outs geweest een brouwerij. O: de erfgenamen van Cornelis Kar, W: de erfgenamen van Cornelis Verdoren, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 1.000 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R318, fol. 67v {Img67}.

===

26 februari 1759
Willemina van {Gils}, weduwe en boedelhoudster van Jacob van Nunum, wonende te Steenbergen vest Adriaan van Eekelen in een huis, hof en erf, sijnde van outs geweest eene brouwerije op de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 171v. Koopconditie: 2 februari 1759. Koopsom: 380 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img23}.


Schotboek

OS186v {Img217}

{…..}

Cornelis Segers een huis en erf in de Molenstraat gekomen van Janneken Lenaerts gevest 10 januari 1639 op 18£

{Habet Niclaes Segers bij veste van ….}

===

JS118Av {Img184}

Modo Willemina van Es, weduwe en erfgenamen van Jacobus van Nunen

Jacobus van Nunum bij deling van {1} oktober 1725

Matthijs van Unum uit Jan Nicolaes Segers fol. 187r bij veste van 2 september 1719 een huis en erf in de Molenstraat sijnde van outs geweest eene brouwerije op 18£

Habet Catharina van Unem bij onderlinge deling voorschreven overgezet fol. 171

===

JS171v {Img237}

Anthonie van Eekelen enige zoon van Adriaan van Eekelen

Modo Adriaan van Eekelen bij veste van 26 februari 1759

Modo Willemina van Es, weduwe en erfgename van Jacob van Nunum

Modo Jacob van Nunum bij onderlinge deling van 27 oktober 1745

Catharina van Unem uit haar vader Matthijs van Unem fol. 118 bij deling van 1 oktober {1725} een huis, hof en erf in de Molenstraat sijnde van outs geweest een brouwerije op 18£