huis Bo1&n102

31 maart 1763
Leo Lorreus, klerk ter secretarie, volgens koopcontract van 11 maart 1763 geauthoriseerd door Cornelis Vergouwen vest Abraham Snul, ondervorster, in een huis en erf over de loop aan het kerkhof. Schotboek: fol. 179. Belast met een rente van 1 gld 10 st per jaar aan de Gereformeerde Gemeente. Koopsom: 190 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R 339, ongefolieerd {Img244}.

===

13 januari 1783
Jacobus Johannes Bosschart, procureur, als curator van de geabandonneerde boedel van Hendrica Keulenaers, in leven weduwe van Abraham Snul vest Thomas Willem van Hout, koopman, in een huis en erf over de loop aan het kerkhof. Schotboek. fol. 179. Belast met een rente van 1 gld 10. st aan de Gereformeerde Kerk. Nog belast met een hypotheek van 70 gld aan de erven van Arnoldus Braat. Koopcontract: 11 februari 1783. Koopsom: 440 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img214}.

===

8 juli 1797
Abraham de Bosson, procureur wonende te Wouw, als lasthebber van Maria Catharina Blonket, weduwe en boedelhoudster van Thomas Willem van Hout vest Anthonie ten Hage in een huis en erf over de loop aan het kerkhof. Schotboek: fol. 179. Belast met een rente van 1 gld 10 st per jaar aan de Gereformeerde Kerk. Koopcontract: 27 april 1797. Koopsom: 400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 61-62 {Img33-34}.


JS179r {Img244}

Modo Anthonie ten Hage bij veste van 8 juli 1797, pag. 61

Modo Maria Catharina Blonket, weduwe en boedelhoudster van Thomas Willem van Hout volgens testament van 16 juni 1790 voor schepenen

Modo Thomas Willem van Hout bij veste van 13 januari 1783

Modo Hendrica Keulenaers weduwe en  Cornelis Snul enig nagelaten kind en samen erfgenaam van Abraham Snul bij veste van 31 maart 1763

Modo Cornelis Vergouwen enig nagelaten zoon van Cornelis Vergouwen

Modo Cornelis Vergouwen als erfgenaam van zijn moetie Jacomijntie Vergouwen

Jacomijntie Vergouwen uit haar vader Cornelis Vergouwen fol. 239 bij contract en deling van 3 december 1710 een huis en erf over de loop aan het kerkhof op 8£