huis Bo20&n119

Bo20&n119

L444

cijns van 1 st 9 mijt/jr aan de Armen van de Molenstraat

cijns van 3 oord/jr aan de pastoor


5 februari 1772
Johannes Mulders, mr broodmaker vest Cornelis Haacx, meerderjarige jm een huis, hof en erf in de Molenstraat. Schotboek fol. 171. Koopcontract: 14 januari 1772. Koopsom: 800 gld.

WBA: roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img70}.

===

4 oktober 1801
Akkoord tussen Pieternella de Rooij, weduwe van Cornelis Haakx enerzijds en anderzijds Johannes Voeten X Anthonia Haakx. Pieternella de Rooij doet afstand van onroerend goed ten behoeven van Anthonia Haakx. Bij het onroerend goed onder andere een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Dit onder voorwaarde dat Pieternela de Rooij haar leven lang zal genieten het gebruik van de bovenkamer, voorkamer en achterkamer in het huis. en dat aan Johannes Voeten en Anthonia Haakx de vrij doorgang door de voor-en achterakmer wordt verleend. Verder dat Petronella de Rooij het levenslang gebruik van de hof in de St. Anthoniestraat behoudt. Verder moeten de tweede comparanten  jaarlijks 75 gld en vijf zakken rogge uitreiken aan Pieternella de Rooij. En aan haar minderjarige zuster Johanna Haakx 800 gld bij meerdrjarigheid of eerdere trouwdag. Compareerden mede Cornelis van Eekelen als voogd (volgens testament van 31 mei 1779, notaris S. Bosschart) en Pieter Moerinx als toeziende voogd (akte voor schepenen van 4 oktober 1801) over Johanna Haakx die hier mee akkoord gaan.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag, 346-350 {Img178-180}. 


Schotboek

JS174r {Img239}

Pieternella de Rooij, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Hakes volgens testament van 31 mei 1779 (notaris S. Bosschart) fol. 571 bij veste van 5 februari 1772 een huis en erf in de Molenstraat op 7£

Overgebracht op Anthonia Haakx NCMo28

===

NCMo28r {Img82}

Anthonia Haakx X Johannes Voeten uit haar moeder fol. 89, 174, 186, {501?} volgens transport van 24 oktober 1801, pag. 346 een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat op 7£