huis Bo22&n121

26 juli 1738
Pieter Huijbreghtse Suijkebuijk vest Maria van Aert, geestelijke dochter, in een huis, hof en erf met de rijgang aan de oostzijde op de zuidzijde van de Molenstraat. O: Adriaan Haest, W: Barent Hekelaer, Z: de waterloop en N: ‘sherenstraat. Schotboek: fol. 170r. Nog belast met een hypotheek van 200 gld ten behoeve van de Kerk (17 april 1726). Koopconditie: 2 juni 1738. Koopso: 450 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img136-137}.

===

25 oktober 1762
Leendert van de Maagdenberg, wonende te Etten als lasthebber (procuratie van 9 september 172, notaris F. Boon te Etten) vest Carel Cruger wonende te Roosendaal in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 167. Koopconditie: 30 september 1762. Koopsom: 670 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img217}.

===

24 februari 1801
Carel Christoffel Kruger senior schenkt met de warme hand aan zijn zoon Carel Christoffel Kruger junior een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 167. Dit huis is de donateur aangekomen bij veste van 25 oktober 1762 van Catharina van de Maagdenberg. De schenking is inclusief al het gene dat in de winkel is en tot de winkel van een chirurgijn of apothecar behoort. Junior bedankt hartgrondig zijn vader. Ook compareerde Dingena Kruger wonende te Roosendaal en Philippus Jacobus Kruger wonende te Oudenbosch die verklaren kennis te hebben van de schenking en het daarmee ens te zijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu582, pag. 336-337 {Img172}.


Schotboek

JS170r {Img235}

Modo Pieter Huijb. Suijckerbuijck bij testament geregistreerd 27 februari 1720

Pieter en Adriaen Huijbregtz Suijckerbuijck uit Huijbregt Pietersen Suijckerbuijck fol. 184v bij contract voor schepenen van 7 maart 1707 een huis en erf in de Molenstraat op 10£

Habet Maria van Aert bij veste van 26 juli 1738 overgezet fol. 167r

===

JS167r {Img232}

Modo Carel Cruger bij veste van 25 oktober 1762

Modo Catharina van de Maagdenberg bij testament van 21 mei 1751, notaris L. Sanderus

Maria Leenders van Aert uit Pieter Huijbregtse Suijckerbuijck fol. 170 bij veste van 26 juli 1738 een huis en erf in de Molenstraat op de zuidzijde op 10£

Overgebracht op Carel Christoffel Kruger junior NCMo26v

===

NCMo26v {Img81}

Carel Christoffel Kruger junior uit zijn vader fol. 167 bij donatie inter vivos van 24 februari in het register van allerhande akte pag. 336 een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat op 10£