huis Bo25&n124

Franciscus Schagen vest Geert Thomassen van Melo en Pauwels Pauwelsse Sloot in een ledig erf waarvan het huis is afgebrand in de Molenstraat. O: Jan Andries Peters, Z: ‘sherenstraat {sic}, W: de weide of waterloop en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R288, fol. 33v-34r {Img44}. 

===

12 maart 1721

….

WBA: Roosendaal en Nispen; R392, fol, 43v-45r {Img57-58}.

===

12 oktober 1742
Francisca van Hoornbeek wonende te Roosendaal en Jacobus Hoornbeek wonende te Gastel vesten Johanna de Rijk in een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat {sic}. O: … {sic}, W: … {sic}, Z: … {sic} en N: … {sic}. V\de verkopers aangekomen van Anna Sloot, eerst weduwe van Francis Hoornbeek en daarna getrouwd met Simon Lasoek. Schotboek: … {sic}. Koopcontract: 21 september 1742. Koopsom: 394 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R335, ongefolieerd {Img230-231}.

===

30 oktober 1754
Johanna de Rijk weduwe van Jacobus Abels vest Pieter Swaanen in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Koopcontract: 3 oktober 1754. Koopsom: 550 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen: R338, ongefolieerd {Img63-64}.

===

12 februari 1798
Anthonij van Eekelen als lasthebber (procuratie van 18 januari 1798) van Maria Stoks, weduwe van Adriaan Swaanen en wonende te Rotterdam inhoudende approbatie van publieke verkoop door de comparant op 21 november 1797 abusievelijk ten naam gesteld als gealste van Anna Roelen, weduwe van Pieter Swaanen, wonende “thans” te Rotterdam vest Christiaan Boghout in een huis en erf op de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 168. Koopsom 590 gld.

WBA; Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 227-228 {Img116}.

===

11 december 1806
Maria Catharina Adden, weduwe en testamentaire erfgename van Christiaan Boghout vest Hendrikus van Vught in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. O: Jan Broos, W: Martinus Broumans, Z: de waterloop en N: de straat. Koopcontract: 15 november 1806. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 35-36 {Img24-25}.


Schotboek

JS168 {Img233}

Barbara van Rijen, weduwe en erfgename van Jan Abels

Modo Johannes Abels enige zoon en erfgenaam van Johanna de Rijk, weduwe van Jacobus Abels

Modo Johanna de Rijk, weduwe van Jacob Abels bij veste van 12 oktober 1742

Modo Anneken Paulusz Sloot X Simon Lasoeck bij contract van 12 maart 1721

Paulus Paulusz Sloot uit Anthonij Cornelisz, gareelmaker bij veste van 20 september 1687 de helft van het erf, nu betimmerd, op 3£ 10 st.

Habet Pieter Swanen bij veste van 30 oktober {1755} overgezet hieronder

===

JS168r {Img233}

Modo Maria Catharina Adden, weduwe en testamentaire erfgename (testament 8 februari 1806, notaris J.J. Bosschart) van Christiaan Boghout

Christiaan Boghout bj veste van 12 februari 1798, pag. 227

Modo, nu alleen, Adriaan Swaanen bij transport voor schepenen van 16 mei 1785

Modo Anna Roelen, weduwe van Pieter Swaanen en haar kinderen met name Wilhelmus, Adriaan, Johannes en Hendrik Swaanen

Pieter Swaenen uit Johanna de Rijck weduwe van Jacobus Abels de helft van het erf, nu wederom betimmert met een huijs op 3£ 10 st

Habet Hendrikus van Vught bij veste van 11 december 1806, NCMo35

===

NCMa35r {Img89}

Hendrikus van Vught uit Maria Catharina Adden, weduwe van Christiaan Boghout fol. 168 bij veste van 11 december 1806, pag. 35 een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat op 3£ 10 st.