huis Bo29&n128

B029&n128

Belast met een cijns van 1 st/jr aan de Armen van de Molenstraat


16 december 1715
Staat en verdeling van de nagelaten goederen van Matthijsken Bastiaensen Cril, weduwe van Pieter van der Veeken tussen Pieter Jansen Croock voor 1/5 part, Adriaen Jansen Croock voor 1/5 part, Margareta Jansen Croock voor 1/5 part, Anna Jansen Croock coor 1/5 part en Maria Janssen Croock voor 1/5 part. Bij de onroerende goederen:
onder nr 1: een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat waar Matthijsken Bastiaensen Cril is overleden. O: Matthijs van Meirum, W: Cornelis de Clercq, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat
onder nr. 4: een huis, hof en erf op de noordzijde van de Molenstraat. O: Laureijs van Meir, W: Willem van der Burght, Z: ‘sherenstraat en N: de hoveniershof van Cornelis Mangelaer.
onder nr. 5: een huis en erf op de zuidzijden van de Molenstraat bij de Hoge Brug. O: … {sic}, W: … {sic}, Z: het erf van Jan Van Ham en N: ‘sherenstraat.
Verdeling: Kavel A: Pieter Jnsen Croock; Kavel B: Anna Jansen Croock met o.a. nr.1; kvael C: Margareta Jansen Croock met o.a. nrs 4 en 5; kavel D: Adriaen Jansen Croock en kavel E: Maria Jansen Croock.

WBA: Roosendaal en Nispen; R386, fol. 105r-107r {Img114-116}.

===

14 april 1744
Johan van Eldijk als lasthebber (procuratie van 21 februari 1744, notaris L. Sanderus) van Anna Krook, bejaarde dochter, vest Helena van Wallendael, meerderjarige dochter in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. O: Anthonij Saeij, W: de weduwe Clercq, Z: de waterloop en N: de straat. Helena van Wallendael is door overneming van 16 maart 1744 eigenaresse geworden. Koopsom: 470 gld. In de marge: Marijnis Nelst X Dingena Crook die erfgenamen zijn van Anna Crook verklaren op 17 april 1745 volledig betaald te zijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; R336, ongefolieerd {Img90}.

===

13 augustus 1802
Cornelis Janssen Maas, schoolmeester te Roosendaal als executeur van de boedel van Maria Verbraak, volgens testament van 8 november 1797 voor schepenen vest Cornelis van Ham in een huis, schuur en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Koopconditie van 2 juli 1802. KoopsomL 1.290 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 159-160 {Img81-82}.

===

9 en 23 april 1813
Publieke verkoop op verzoek van Petronella Dekkers, handwerkster en weduwe van Cornelis van Ham van een huis, schuur, hof en erf met een hele vrije gang daar oostwaarts aan, aan de zuidzijde van de Molenstraat. O: Meijer Gabriel, Z: de waterloop, W: Anthonie van Linten en N: de straat. De verkoopster aangekomen bij koop met haar man op 2 juli 1802 voor schepenen van Roosendaal. De verkoop is namens Petronella Dekkers en haar drie minderjarige kinderen: Adriana, Cornelia en Maria van Ham. Koper: Pieter Broos, schoenmaker. Koopsom: 840 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6950-101 en 111 {Img435-439}.


Schotboek

OS182v {Img 213}

Martinus Brouwers q.q. van Wouter Jansen Heuvelmans een huis en erf op 8£

Habet mr Pieter van der Veecken gevest 1676

===

OS145r {Img173}

Mr Pieter van der Veecken, slotenmaker uit Martinus Brouwers fol. 182v een huis en erf op de zuidzijde van de Molenstraat gevest 19 december 1675 op 8£

Habet Anna Janssen Croock bij deling van 16 december 1675

===

JS165v {Img231}

Pieter Broos bij publieke verkoop van 23 april 1813, notaris P. van Vught

Cornelis van Ham bij veste van 13 augustus 1802, pag. 159

Modo Maria Verbraak erfgename van Helena van Wallendaal volgens testament van 15 oktober 1763, notaris Bosschart

Modo Helena van Wallendael bij veste van 14 april 1744

Modo Anna Janssen Croock bij akte van overgifte of transport van 3 januari 1743

Modo Dingena Adriaensse Croock X Marijnus Nelst bij akte van overgifte van 13 april 1741

Anna Jansen Croock uit mr Pieter van der Veeken, fol. 145 een huis en erf op de zuidzijde van de Molenstraat bij deling van 16 december 1715 op 8£

B128