huis Bo34&n132

7 februari 1662
Cornelis Henricxsen Biersteker vest Anthonis Cornelissen van Achthoven in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: metten osiendrop aan Aert Geertsen, metser, Z: ‘sherenwaterloop, W: met hele gang aan Godtschalck de Witte in welcke ganck d’voorschreven de Witte sijnen osiendrop mach laten vallen maer anders biet, sonder deselve te mogen betimmeren en N: de Molenstraat. Koopsom: 1.250 gld. Alles volledig betaald op 23 april 1668.

WBA: Roosendaal en Nispen; R263, fol. 21r {Img35}.

===

12 maart 1706
Andries Bavelaar wonende te Bergen op Zoom als voogd en Anthonis Garster als toeziende voogd over de twee kinderen van Willem Corput en Janneken Anth. van Agthoven en geauthoriseerd op 14 januari 1705 door weesmeesters voor de ene helft en namens Andries Bavelaar met procuratie (8 maart 1706, not. Johan Deabbe) van zijn echtgenoot Adriana de Groot, eerder weduwe van Job Anthonissen Achthoven en testamentaire erfgename van hem (volgens testament Bergen op Zoom 15 oktober 1694, notaris Cornelis van Booren) vesten Cornelis Hugo Mangelaar aan de zuidzijde van de Molenstraat. O: huis en erf van de erfgenamen Aert Geerssen, metselaar, W: huis en erf Jan Dirks Strijbos, Z: ‘sherenstraat en N: ‘sherenstraat. Volgens conditie van 8 februari 1706. Koopsom: 375 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R305, fol. 12r-13r {Img25-26}.

===

7 november 1776
Johannes de Wijs als Armmeester van de Achterstraat door drossaard en schepenen geauthoriseerd op 21 augustus 1776 vest Jan Fercken, secretaris van Roosendaal en Nispen in een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Dit huis is op 21 augustus 1776 door Anna van Sluijs, weduwe van Jan Meijers aan de Armen overgegeven.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img124-125}.

===

9 februari 1780
Jan Fercken vest mr Gerrit Willem Panneboeter, drossaard in ene huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 697. Koopconditie: 29 november 1779. Koopsom: 525 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img37}.

===

1 augustus 1781
Hugo Aelmans, schepen in wette die optreedt namens mr. Gerrit Willem Panneboeter, drossaard van Roosendaal en Nispen vest Lodewijk van Saarloos in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 697. Koopconditie: 1 mei 1780. Koopsom: 525 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img130}.

===

25 mei 1787
Hendrina Huijselaer in eigen naam als lasthebster van haar man Lodewijk van Saarloos vest Jacobus Johannes Bosschart, procureur, in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Belast met een cijns van 3 oort/jr aan de Armen van de Molenstraat. Koopconditie: 17 maart 1787. Koopsom: 820 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img109}.


Schotboek

JS162v {Img228}

Modo Johannes Smeijers bij onderlinge deling van 30 april 1770 overgebracht fol. 266v

Modo Francis Lijs weduwnaar van Johanna Mangelaars de ene helft en Johannes Smeijer, zoon van Johanna Mangelaars de wederhelft volgens testament  van 7 november 1765, notaris Lotzy te Breda

Modo Johanna Mangelaers weduwe van Carel Smeijer bij onderlinge deling van 24 januari 1748

Modo de kinderen van Catrina van Roxsnoer

Modo Catarina Janssen Rocxsnoer, weduwe Corn. Hugo Mangelaer de tocht en de eigendom met haar kinderen verwekt door Cornelis Hugo Mangelaar

Cornelis Hugo Mangelaers uit Anthonij Cornelisz van Agthoven fol. 179v een huis en erf in de Molenstraat op 6£

===

JS266Av {Img89}

Jan Smeijers van fol. 162v overgebracht bij onderlinge deling van 30 april 1770 een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat op 6£

===

JS697 {Img110}

Secretaris J. Fercken uit Jan Meijers, fol. 162v bij veste van 7 november 1776 een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat op 6£

Habet drossaard Panneboeter overgeboekt fol. 124v

===

JS124v

Modo Lodewijk Saarloos bij veste van 1 augustus 1781

mr Gerrit Willem Panneboeter, drossaard uit Jan Fercken, secretaris fol. 697 bij veste van 9 februari 1780 een huis en erf aan de zuidzijde van de Markt op 6€