huis Bo4&105

8 december 1721
Johannes Cornelissen Vreeswijck als voogd en Willem van der Riet als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van Jacobus Cornelissen Vreeswijck uit het eerste huwelijk met Petronella Govertsen Cas met authorisatie van  schepenen van 29 oktober 1721 vesten Gijsbregt van Campen in een huis, hof en erf op de Paardenmarkt. O: de weduwe Pieter Jansen Maes, W: Jan Francois van den Ouderaa, Z: ‘sherenwateringe en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 17 november 1721. Koopsom: 700 gld.. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R320, fol. 68r-v {Img79-80}.

===

18 maart 1750
Contract betreffende de gang tussen ht huis van Willem van Hout en Anthonij de Bode op de zuidzijde van de Paardenmarkt. Beide personen mogen de gang gebruiken maar Willem va Hout moet de gang en poort onderhouden die bevestigd mag worden aan het huis van Anthonij Bode.

WBA: notaris L. Sanderus; N6774-812 {Img152}

===

22 februari 1751
Catharina Vergouwen X Willem van Hout vest haar zoon Salomon van Campen in een huis en erf op de Paardenmarkt. O: Anthonij de Bode, W: Jan Francis van der Ouderaa, Z: ‘sherenstraat en N: de Paardenmarkt. met het regt  tot off aan den gangh daar oostwaarts aan komende volgens akte van notaris L. Sanderus van 8 maart 1750. Koopcontract: 18 februari 1751. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img177}.

===

7 januari 1769
Willem van Hout namens Salomon van Campen, commies van de Grote Brabantse Zwijgende Landtol te Steenbergen vest Thomas Willem van Hout, in wiens naam compareerde  Willem Blonket  in een huis, schuur, hof en erf op de Paardenmarkt. Schotboek: fol 177. Koopcontract: 13 december 1768. Koopsom: 850 gld. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img118}.

===

30 januari 1769
Thomas Willem van Hout, koopman, vest Willem Blonket, commies van de Grote Brabantse Zwijgende Landtol in een huis en erf op de Paardenmarkt. Schotboek: fol. 197. Belast met een chjns van 9 st. 8 penn aan de Roomse Gemeente. Koopcontact: 7 januari 1769. Koopsom: 900 gld. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img127}.

===

19 mei 1789
Thomas Willem van Hout, koopman, volgens koopcontract van 17 mei vest Dingena Cools, geestelijke dochter in een huis en erf op de Paardenmarkt. Schotboek fol. 177. Belast met een cijns van 9 st 8 penn per jaar aan de Roomse pastor. Koopsom: 1.300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img218}.


Schotboek

JS177r {Img242}

Modo Dingena Cools bij veste van 19 mei 1789

Modo Alberdina Reijers uit hoofde van koop voor de ene helft en Maria Catharina {…} en Willem Blonket samen voor de wederhelft als erfgenamen van hun vader Willem Blonket

Willem Blonket bij veste van {31} januari 1769

Modo Thomas Willem van Hout bij veste van 7 januari 1769

Modo Salomon van Campen bij veste van 22 februari 1751

Modo Catharina Vergouwen weduwe en erfgename van Gijsbregt van Campen

Gijsbregt van Campen, koster, uit Jacobus Vreeswijck fol. 177v bij veste van 8 december 1721 een huis en erf op de Paardenmarkt op