huis Bo52&n150

17 mei 1800
Adriaan van Reusel als voogd over de kinderen van wijlen Willem de Jong; Jan Jongenelen als voogd over het kind van wijlen Jan de Jong (en geauthoriseerd door schepenen op 7 mei 1800); Josina de Jong X Cornelis Vermaas,  de laatste twee comparanten wonende te Dinteloord of Prinsenland vesten Catharina de Jong X Pieter van Nispen in 3/4 parten in de helft van een huis, schuur, hof en erf zijnde een smits aan de zuidzijde van de Molenstraat. Koopsom: dit gedeelte: 320 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 122-123 {Img65}.


Schotboek

JS151r {Img216}

Catharina de Jong X Pieter van Nispen nu voor het geheel bij veste van 17 mei 1800, pag. 122

Modo Catharina en Jacob de Jong de nevenstaande huizen bij onderlinge deling van 23 februari 1789

Modo Willem, Josina, Jacob, Catharina en Jan de Jong kinderen en erfgenamen van Cornelia Meijers

Modo Cornelia Meijers weduwe en testamentaire erfgename van Willem de Jong bij veste van 31 juli 1743

Modo Willem de Jong

Jan Adriaensen van de Leur uit Willem Claessen de Jongh fol. 167v bij veste van 8 februari 1718 een huis en erf sijnde een smits in de Molenstraat Bo52&n150 op 10£


Manualen van de Gasthuismeesters

B52: 2 st/jr = 10 cent/jr

Catharina de Jong weduwe van Pieter van Nispen huis en erf B52 10 ent/jr

Catharina de Jong bij deling van 23 februari 1789 van Willem de Jong van Jan van Leur als koper van Willem de Jong van Nicolaas Smits 2 st.