huis Bo59&n156

6 november 1679
Jacob Thomas vest Geerit Hendrixsen van Ham in een his en erf in de Molenstraat. O: Huijb. Bervoets, Z: Jan Swartiens, W: de weduwe van Corstiaen Claessen van Soeren en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 850 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R279, fol. 102v {Img114}.

===

12 november 1748
Notaris en procureur L. Sanderus als door schepenen aangestelde curator over de gerepudieerde boedel en nalatenschap van Dingeman van Ham vest Evert Beekmans in een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. O: de weduwe Andr. van Straelen, W: de erfgenamen van de weduwe L. van Gelder, Z: ‘sheren waterloop en N: de straat. Schotboek: … {sic}. Koopconditie: 21 oktober 1748. Koopsom 255 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img32}.

===

25 februari 1762
Willem van Straelen, schipper als lasthebber (procuratie van 19 maart 1761) van de gezamenlijke erfgenamen van Evert Beekmans vest Cornelia en Maria Anna Heuvelmans, ongehuwde dochters, in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 150. Koopconditie van 29 januari 1762. Koopsom: 310 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img197}.

===

11 maart 1765
Martina Heuvelmans, weduwe van Francis Kokhoven wonende te Bergen op Zoom als erfgename ab intestato voor 1/3 part van wijlen haar zuster Maria Anna Heuvelmans in leven echtgenote van Pieter Caproen; item Dirk Heuvelmans meerderjarige jm  wonende te Oudenbosch en Wouter van Nienen X Josina Heuvelmans wonende te Gastel kinderen van wijlen {J.F.} Heuvelmans beiden mede-erfgenaam voor 1/3 part van hun moije Maria Anna Heuvelmans transporteren aan Cornelia Heuvelmans meerderjarig ongehuwde dochter en zuster van meergemelde Maria Anna Heuvelmans wonende te Roosendaal 2/3 parten van de helft van een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat warvan de gemelde Cornelia Heuvelmans als mede-erfgename ab intestato van haar zuster Maria Anna Heulvelmans het resterende 1/3 part van de helft ook toekomt. Koopsom: 100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img98-99}.

===

23 december 1790
Pieter Capron vest Maria de Vrees, weduwe van Marijn de Rijk in wiens naam compareerde Jan de Rijk ten behoeve van zijn moeder in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 150. Koopconditie: 3 december 1790. Koopsom: 600 gld. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img287}.


NCMo28v

Pieter Geers uit Hubertus Marijnus de Rijk fol. 150 bij publieke verkoping van 17 december 1816 (notaris P. van Vught) door Michiel van Hal als erfgenaam een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat op 6£

Bo59&n156

===

JS150 {Img..}

Modo Huijbert Marinusse de Rijk als erfgenaam van zijn broeder Jan de Rijk volgens testament van … {sic} notaris J.B. Backx

Modo Jan de Rijk en Huijbert Marijnisse de Rijk bij onderlinge deling van 7 mei 1795 met Bart en Dingman de Rijk

Modo Jan, Bart en Dingeman de Rijk kinderen en erfgenamen van Maria de Vrees

Modo Maria de Vrees, weduwe van Marijn de Rijk bij veste van 23 december 1790

Modo Pieter Capron als erfgenaam van Cornelia Heuvelmans

Modo Cornelia Heuvelmans voor 1/3 van de helft  als erfgename ab intestato van haar zuster Maria Anna Heuvelmans en de 2 resterende derde parten bij transport van 17 maart 1765 en voorts als hieronder en dus nu het hele huis

Modo Cornelia en Maria Anna Heuvelmans gezusters bij veste van 25 februari 1762

Geert Hendrix van Ham uit Thomas Jacobz Schippers fol. 164 bij veste van 6 november 1679 een huis en erf Bo50&n156 op 6£

Overgebracht op Pieter Geers NCMo28