huis Bo63&n160

12 december 1796
Michiel Luijken vest Cornelis, Cornelia en Anna Kampen in wiens naam mede compareerde Cornelia Kampen in een huis, schuur, hof en erf met halve rijgang aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek fol. 335. Koopcontract: 21 november 1796. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564,  pag.351-352. {Img178-179}.

===

17 juni 1817
Cornelis Norbertus Kampen, bakker en Cornelia Norberta Kampen verkopen uit de hand aan Josephus Norbertus Kampen, timmerman een huis, schuur en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat B63 met een halve gang. O: Michiel van Hal, Z: Paulus van Zitteren en Jan Jongenelen, W: de Armen en N: de straat. De verkopers aangekomen bij publieke verkoop voor schepnen van 12 december 1796. Koopsom: 600 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6954-130 {Img592-593}.

===

21 maart 1821
Publieke verkoping op verzoek van Josephus Kampen, particulier van een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat B63. O: de weduwe van Adriaen Jongeneelen, Z: Paulus van Zitteren en Jan Jongeneelen, W: de Armen en N: de straat. De verkoper aangekomen op 17 juni 1817, notaris P. van Vught.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6958-67 en 84 {Img242-245}.


NCMo43v {Img98}

Josephus Norbertus Kampen uit Cornelis en Cornelia Anna Kampen fol. 335 bij koop van 17 juni 1817, notaris P. van Vught een huis, schuur en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat Bo63&n160 op 6£ 5 st.

Overgebracht op Josephus van der Veken fol. 44 hier nevens

===

NCMol44r {Img98}

Josephus van der Veken uit Josephus Nortbertus Kampen fol. 43v hier nevens bij publieke verkoop van 4 april 1821, notaris P. van Vught een huis, schuur en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat Bo63&n160 op 6£ 5st