huis Bo70&n167

4 november 1793
Aarnout Bogers in eigen naam en zich sterk makende voor zijn broeder en zusters, Gerard, Johanna en Catharina Bogers als mede voor de kinderen van zijn broeder Sander Bogers vest Jacobus van Dorst in een huisje aan de vaartkant bij de Hoge Brug waarvan de koper ald getrouwd zijnde mer Maria Bogers het resterende 1/6 part toekomt. Er worden geen verpondingen en cijnsen betaald. Koopcontract: 21 oktober 1793. Koopsom: 180 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R346, ongefolieerd {Img44}.


Schotboek

JS286r {Img108}

Jacobus van Dorst bij veste van 4 november 1793 een huisje en erf over de Vaartkant bij de Hoge Brug gevende volgens informatie nogh verpondingen, nogh chijnsen dus alhier voor memorie op 1£