huis Bo72&n169

19 maart 1663
Jan Janssen van Son vest Jan Viers in een huis en een dubbele woning aan de Hoge Brug. O: Dielis Verheijden en Cornelis Grimbergen, Z: ‘sherenstraat, W: met halve gang, soo verre die strect en NW de verkoper. Koopsom: 1.400 gld. Volledig betaald: 17 maart 1667.

WBA: Roosendaal en Nispen; R264, fol. 29r {Img46}.

===

5 januari 1714
Francois Obels vest Jan Hendrixen Bus in een huis, hof en erf op de noordzijde van de Molenstraat. O: het huis van Jan Jacobsen van de Sande, W: Marijnis Thijssen, Z: ‘sherenstraat en N: Gijsbregt de Croon. Koopcondtie 28 november 1713. Koopsom: 900 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R313, fol, 3r {Img14}.

===

30 april 1753
Andries Schenk, chirurgijn wonende te Halsteren als gemachtigde (procuratie van 28 april 1753) van zijn schoonmoeder Maria Maes, weduwe van Jan Hendrikse Bus en Andries Schenk ook nog als aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van Jan Bus en Maria Maes en geauthoriseerd op 4 april 1753 vest Jan Biesen in een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat bij de Hoge Brug. Koopconditie: 14 april 1753. Koopso: 320 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img17}.

===

7 april 1804
Maria Roks, weduwe van Cornelis Putchijs vest (volgens resolutie van schepenen) Jan Haast junior in een huis, schuur, hof en erf met de halve gang tot de schuur als komende de wederhelft van dien aan ’t huijs thans toebehoorende Cornelis de Winter in de Molenstraat. O: en N: Adriaan van der Sanden, W: Cornelis de Winter en Z: de straat. koopcontract: 13 februari 1804. Koopsom 740 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 24-25 {Img14}.


Schotboek

OS….

Jan Viers uit Jan Janssen van Son gevest 19 maart 1663 een huis en dubbele woning daar achter aan de Hoge Brug op 5£

Habet Joris Willemse Tappers bij veste van 15 mei 1701

===

JS146v {Img212}

Modo Jan Biesen bij veste van 30 april 1753

Jan Hendrixen Bus uit Frans Abels {Obels?} fol. 150 bij veste van 5 januari 1714 een huis en erf bij de Hoge Brug op 5£

dit huis overgebracht fol. 284

===

JS284v {Img107}

Cornelis Putchijs uit …. fol. 146v een huis, hof en erf bij de Hoge Brug op 5£

Overgezet op Jan Haast NCKa14

===

NCKL14r {Img169}

Jan Janse Haast junior uit Cornelis Putchijs fol. 284v bij veste van 7 april 1804, pag. 24 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat bij de Hoge Brug met de halve gang tot aan de schuur op 5£

B169

Overgebracht op Jan van den Biggelaar NCKL2v

===

Jan van den Biggelaar uit Jan Janse Haast bij publieke verkoping van 23 februari 1825 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat bij de Hoge Brug met de halve gang tot de schuur op 5£

B169